Gospodarka. Wybrane problemy gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Stosunki polsko-żydowskie, t. 4

Gospodarka jest czwartą pozycją z serii Stosunki Polsko-Żydowskie wydawanej od 2019 r. Zamieszczone w tej monografii zbiorowej artykuły polskich badaczy (zarówno dojrzałych i cenionych, jak i rozpoczynających dopiero karierę naukową) prezentują różne oblicza polsko-żydowskiej gospodarki w XIX i XX wieku. Wskazują na to, że zetknięcie się obu społeczności było konieczne i niezależnie od poglądów politycznych i wzajemnych sympatii czy antypatii – nieuchronne. Niejednokrotnie współdziałanie to przebiegało bezkonfliktowo (współpraca w wielu dziedzinach, wspólne przedsięwzięcia czy w miarę harmonijne współżycie obu społeczności), niemniej budziło kontrowersje i nierzadko prowadziło do bezpośredniej przemocy.

 

W polskiej historiografii dotyczącej historii Żydów zasadniczo brak podobnego opracowania, co wynika zapewne również z faktu, że po roku 1989 historia gospodarcza znalazła się na marginesie zainteresowania współczesnych badaczy.

Fragment recenzji prof. Joanny Nalewajko-Kulikov

gospodarka_stosunki_polsko_zydowskie_10.2021.png