Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 9

Niniejszy tom serii zawiera dokumenty dotyczące północnych i zachodnich ziem polskich, włączonych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego to tzw. Kraju Warty. Na tom składają się głównie relacje opisujące kampanię wrześniową i pierwsze miesiące okupacji. Nie brak wśród tych świadectw opisów zbrodni dokonywanych już w pierwszych dniach wojny przez wkraczające do Polski wojska niemieckie. Autorzy relacji nie tylko pokazują prześladowania wymierzone w ludność żydowską, ale także często mówią o sytuacji ludności polskiej. Dzięki publikowanym materiałom źródłowym poznajemy szczegółowo politykę i metody stosowane wobec ludności żydowskiej przez administrację wojskową, a później cywilną Kraju Warty. Widać tu podobieństwa i różnice – w porównaniu z innymi regionami – w traktowaniu Żydów przez Wehrmacht w okresie funkcjonowania Zarządu Wojskowego. Bardzo ważnym zagadnieniem, przedstawianym w wielu dokumentach, jest sposób dokonywania przesiedleń Żydów do Generalnego Gubernatorstwa. W tomie znalazły się również mające wielką wagę relacje zawierające opis funkcjonowania ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zdecydowania większość prezentowanych w tym tomie dokumentów nie była wcześniej publikowana i omawiana w literaturze podmiotu.

Image00002.jpg
Autor: Opracowanie: Magdalena Siek
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Isbn: 978-83-235-1024-6