Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 8

W ósmym z kolei tomie dokumentów z Archiwum Ringelbluma Czytelnik znajdzie relacje dokumentujące życie Żydów na terenach wcielonych do Rzeszy: w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej i na Górnym Śląsku. Na tom składają się głównie relacje uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów w pierwszych tygodniach wojny oraz osób objętych akcją koncentracji Żydów w większych ośrodkach na terenach należących do Rzeszy i przesiedlania ich z tych terenów do Generalnego Gubernatorstwa. Relacje zebrane w tomie dotyczą w większości okresu od pierwszych dni wojny do lutego i marca 1941 r. W wielu dokumentach można spotkać wspomnienia sięgające okresu przedwojennego, krótkie szkice z historii opisywanych miast czy sprawozdania z przygotowań do wojny. Zdecydowana większość dokumentów i relacji publikowanych w tym tomie nie była wcześniej drukowana ani nie była przywoływana w dyskursie naukowym.

Image00004.jpg
Autor: Opracowanie: Magdalena Siek
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Isbn: 978-83-61850-21-2