Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 7

W niniejszym tomie znalazły się materiały przekazane do Archiwum Ringelbluma przez jego najbliższych współpracowników: Rachelę Auerbach, Hersza Wassera, Eliasza Gutkowskiego i Menachema Mendla Kona. Nie ma jednak wśród tych dokumentów tego, z czym działalność „Oneg Szabat” zazwyczaj identyfikujemy. Nie znajdziemy tu reportaży, memoriałów, czy wywiadów i relacji. Możemy za to przeczytać to, co je dopełnia: zaproszenie na koncert, świadectwo odwszenia, listo do rodziców. Dokumenty świadczące bardziej o tragedii dnia codziennego niż o rozmachu działalności zamkniętych w getcie intelektualistów.

 

Image00006.jpg
Autor: Opracowanie: Katarzyna Person
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Isbn: 978-83-61850-25-0