Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 6

Prezentowany tom zawiera materiały bardzo różnorodne. Zdecydowaną większość stanowią relacje, których autorami są przesiedleńcy oraz uchodźcy z różnych miast i miasteczek GG, przebywający w latach 1940–1942 w getcie warszawskim. Znalazły się w nim także pamiętniki, dziennik i trochę korespondencji zgromadzonej przez „Oneg Szabat”. Jest również niewielka liczba dokumentów osobistych, takich jak imienne przepustki, świadectwa zdrowia, ausweisy. Osobne miejsce zajmuje dokumentacja urzędowa: zarządzenia niemieckie, sprawozdania i protokoły rad żydowskich (RŻ), Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS) i American Joint Distribution Committee (AJDC), korespondencja urzędowa.

 

Image00008.jpg
Autor: Opracowanie: Aleksandra Bańkowska
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Isbn: 978-83-61850-13-7