Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 1

 

W 1997 roku niniejszy tom zapoczątkował edycję wszystkich dokumentów Konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma). Dziś wznawiamy niedostępne od dawna na rynku księgarskim Listy o Zagładzie nie tylko z okazji mijającego jubileuszu, ale także w celu przypomnienia zawartych w nich tekstów. Antologię listów opracowaną przez Rutę Sakowską trzeba zaliczyć do najbardziej wymownych świadectw czasów Zagłady. Do getta warszawskiego docierała korespondencja z polskich miast i miasteczek; często zanim trafiła do rąk adresatów, jej nadawcy już nie żyli.

ARG1_PL.png
Autor: Opracowanie: Ruta Sakowska
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-65254-61-0