The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 9. Letters on the Shoah

Angielska wersja tomu, który zapoczątkował publikację materiałów z Archiwum Ringelbluma – Listów o Zagładzie w opracowaniu Ruty Sakowskiej. Znalazły się w nim pożegnalne listy Żydów z gett regionalnych w polskich miastach i miasteczkach. Często nim trafiły do adresatów, ich nadawcy już nie żyli. Zachowana korespondencja pokazuje Zagładę z perspektywy zwykłych ludzi, rodzin, co sprawia, że ma charakter uniwersalny. Odzwierciedla bezbronność człowieka w obliczu Zagłady. Twórcy Archiwum Ringelbluma w swoich badaniach skupili się nie tylko na makro-, ale i mikrohistorii. Treścią listów są ekstremalne przeżycia i emocje – rozpacz i nadzieja, wiara i zwątpienie.

 

Książka w Księgarni na Tłomackiem

 

Publikacja dofinasowana przez Claims Conference i Taube Philanthropies.

claims_logo.png [107.22 KB]Taube .png [128.71 KB]

 

ARG OKLADKA WIZ tom 9.jpg
Redakcja: Eleonora Bergman, Maria Ferenc
Tłumaczenie z jęz.polskiego: Jerzy Giebułtowski, Maria Ferenc
Tłumaczenie z jęz. jidysz: Eleonora Bergman, Raphael Halff, Michael C. Steinlauf, Lena Watson
Tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Maria Ferenc, Jerzy Giebułtowski, Wojciech Tworek