Żydzi w Pruszkowie: życie – zagłada – pamięć
Zapraszamy na Czwartek na Tłomackiem poświęcony historii pruszkowskich Żydów z okazji 83. rocznicy likwidacji getta w Pruszkowie.
wydarzenia na stronę(1).png

Wydarzenie na Facebooku

30 stycznia minęła 83. rocznica likwidacji pruszkowskiego getta. Tego dnia cała żydowska społeczność tego miasta została przesiedlona do getta warszawskiego. Dzieje pruszkowskich Żydów stanowić będą temat Czwartku na Tłomackiem 15 lutego. O początkach osadnictwa, relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni dziejów, wkładzie Żydów w lokalne dziedzictwo, Zagładzie i pamięci dyskutować będą prof. Andrzej Żbikowski z Działu Naukowego ŻIH, Marian Skwara, niezależny badacz historii pruszkowskiej społeczności Żydowskiej, Maciej Boenisch z Muzeum Dulag 121 i Grzegorz Zegadło, wydawca publikacji poświęconych historii i kulturze Pruszkowa. Spotkanie poprowadzi Anna Chomiak z Muzeum Dulag 121.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym i nie będzie nagrywane.

_____

prof. Andrzej Żbikowski – historyk i politolog, pracownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor i edytor dokumentów źródłowych, m.in. raportu Jürgena Stroopa z tłumienia powstania w getcie warszawskim Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje! Oraz tomu 3 Relacje z Kresów Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma. Laureat Nagrody Hirszowiczów za 2021 rok w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz popularyzacji historii Żydów polskich.

Marian Skwara – były dziennikarz i wydawca (obecnie na emeryturze), nadal aktywny jako publicysta, tłumacz i regionalista. Autor książek Dzieje Pruszkowa do roku 1945 oraz Pruszkowscy Żydzi, a także wielu artykułów na temat lokalnej historii. Ostatnio opublikował Cmentarz żydowski w Pruszkowie”.

Maciej Boenisch – kustosz w Muzeum Dulag 121, redaktor działu „Pruskoviana”, autor wystaw popularyzujących dzieje Pruszkowa, książki Samorządność i niepodległość. Pruszków w dobie walki o niepodległość 1844-1928, a także autor antologii poświęconych lokalnej historii Wielka wojna Pruszków 1914-1918 i Jan Szczepkowski Kronikarz z Pruszkowa. Wspomnienia, artykuły, felietony.

Anna Chomiak – absolwentka historii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej na kierunku politologia. Związana z lokalnymi mediami i działaniami społecznymi Pruszkowa. Edukatorka Muzeum Dulag 121.

Grzegorz Zegadło – bibliofil, wieloletni bibliotekarz i wydawca publikacji poświęconych historii i kulturze Pruszkowa oraz jego mieszkańców. Wydawca między innymi Pruszkowskich Żydów Mariana Skwary, Gdyby to była fikcja... Elsy Thon, Trzy imiona Rity Ross i Sefer Pruszków.

_____

Na ilustracji: Relacja pt. „Wygnanie z Pruszkowa”, po 01.1941, zbiory ŻIH, Archiwum Ringelbluma

Dzień: 15.02.2024
Godzina: 18:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny