Żydzi w multiwersum języka polskiego | konferencja
Zapraszamy na konferencję „Żydzi w multiwersum języka polskiego" współorganizowaną przez Żydowski Instytut Historyczny i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się 28 i 29 listopada 2023 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.
wydarzenia na stronę(56).png

Wydarzenie na Facebooku

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringlebluma organizują konferencję zatytułowaną „Żydzi w multiwersum języka polskiego”. Jej celem ma być prześledzenie sposobów, w jakich słowa „Żyd”, „Żydzi”, „żydowskość” obecne są w najszerzej rozumianej polszczyźnie.   

Chodzi o język potoczny i literacki, języki publicystów i naukowców, polityków i duchownych, o wypowiedzi językowo neutralne (czy takie tu w ogóle istnieją?) i propagandowe. Antysemickie gadanie będzie tu ważnym tematem, ale nie jedynym.  

Języki, które nas interesują mogą przybierać formy przez jednych zwane narracjami, przez innych dyskursami. Te, które układają się w fabuły lub stanowią mowę wiązaną. Napisane albo pokazane. 

Samo używanie rzeczownika „Żyd” i jego pochodnych to tylko nasz punkt wyjścia. Znaczenie ma całe to językowe bogactwo (albo ubóstwo) związane z nazywaniem i opisywaniem Żydów, najróżniejsze semantyczne przekształcenia, które temu służą. Zresztą interesuje nas tak wieloaspektowa obecność Żydów w języku polskim, jak ich wymowna nieobecność. 

Silą rzeczy nasza konferencja będzie miała wyraźnie wielodyscyplinarny charakter. Zapraszamy na nią historyków i historyków sztuki, politologów i medioznawców, przedstawicieli nauk o języku i literaturze, antropologów i filmoznawców oraz prawników. 

Tematyka „Żydów w multiuniwersum języka polskiego” jest przebogata. Szukać jej można w filmie i sztukach audiowizualnych, kodeksach prawnych i publicystyce historycznej, manifestach politycznych i katechizmach. Zapraszamy Państwa do przedstawienia tematów przekrojowych albo studiów przypadków, prób syntez albo wyników mikrolektury. 

Nasza konferencja odbędzie się 28 i 29 listopada 2023 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 

 

Program konferencji

 

 

_____

Na ilustracji: Artur Markowicz Rosz chodesz / Kidusz lewana, zbiory ŻIH

Dzień: 28.11.2023
Godzina: 10:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny