Żydzi w Galicji w walce o niepodległość
Zapraszamy na kolejne spotkanie online w ramach Czwartków na Tłomackiem, które odbędzie się 23 marca o godzinie 18:00. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na Facebooku ŻIH.
Kopia Powstania FB wydarzenie(24).png

Spotkanie poprowadzi dr Maria Antosik-Pielam a jej gościnią będzie dr Alicja Maślak-Maciejewska z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która opowie o zaangażowaniu Żydów galicyjskich w walkę o niepodległość Polski w okresie zaborów. Spotkanie towarzyszy wystawie czasowej „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918".

Zobacz wydarzenie na Facebooku.

_____

Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach.

Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

Więcej informacji o wystawie.

_____

dr Alicja Maślak-Maciejewska – judaistka i historyczka sztuki, adiunktka w Zakładzie Historii Żydów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ. Zajmuje się historią społeczną i religijną Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX w., w szczególności na obszarze Galicji. Jest autorką prac dotyczących dziejów Żydów w Krakowie i we Lwowie, historii synagog postępowych na ziemiach polskich oraz historiografii. W 2016 roku otrzymała nagrodę w Konkursie im. Majera Bałabana za swoją pracę doktorską Z dziejów judaizmu w XIX-wiecznym Krakowie – tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych.

dr Maria Antosik-Piela – literaturoznawczyni, pracowniczka Wydziału Historii UW. Zajmuje się polsko-żydowskim pograniczem kulturowym w XIX i XX wieku. Autorka i współredaktorka publikacji poświęconych literaturze i kulturze żydowskiej, w tym monografii: Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu (2020).

_____

Na ilustracji: Karol Beyer, portret rabina Dow Bera Meiselsa, Biblioteka Narodowa

 

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Dzień: 23.03.2023
Godzina: 18:00
Miejsce: online