Żydzi sefardyjscy i edykt z Alhambry | spotkanie online
W rocznicę wydania edyktu z Alhambry, który w 1492 roku wygnał Żydów z Królestwa Hiszpanii, zapraszamy na spotkanie online z dr Martą Kacprzak i dr Agnieszką August-Zarębska, które poprowadzi dr hab. Marta Eloy Cichocka. Początek wydarzenia 31 marca o 18:00. Transmisja na Facebooku.
31.03.2022_event.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Podczas rozmowy dowiedzą się Państwo. jakie były powody wydania dekretu, który formalnie pozostał w mocy prawie 500 lat, i jakie następstwa pociągnął za sobą dla ogromnej społeczności Żydów sefardyjskich.

Udział wezmą:

Agnieszka August-Zarębska – filolożka hiszpańska, literaturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej rozprawa doktorska pt. Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza dotyczyła współczesnej poezji polskiej i hiszpańskiej w ujęciu porównawczym.

Następnie zajęła się badaniem współczesnej literatury sefardyjskiej w języku judeo-hiszpańskim, przede wszystkim pisaną w nim poezją. Do dziś jest to jej wiodący temat. Jest autorką kilkunastu artykułów dotyczących języka, literatury i kultury sefardyjskiej oraz współautorką edycji krytycznych judeo-hiszpańskich tekstów publikowanych w prasie sefardyjskiej w pierwszej dekadzie XX w.

Wydała autorską książkę poetycką Po jej wewnętrznej stronie (2021).

dr Marta Katarzyna Kacprzak - iberystka i hebraistka, pracuje jako wykładowczyni w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką licznych publikacji dotyczących języka judeo-hiszpańskiego oraz współczesnej prozy sefardyjskiej. Współpracuje z Wyższą Radą Badań Naukowych (CSIC) w Madrycie. Była stypendystką hiszpańskich fundacji Duques de Soria oraz Ramón Menéndez Pidal, wspierających edukację i badania w zakresie studiów hispanistycznych. W 2020 roku otrzymała nagrodę Gaon Award 2019, przyznaną przez Centrum Kultury Ladino (Gaon Center for Ladino Culture) na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu za rozprawę doktorską zatytułowaną "Judeo-hiszpańskie wersje Robinsona Crusoe. Transkrypcja testów, glosariusz i analiza językoznawczo-literaturoznawcza".

Prowadząca:

dr hab. Marta Eloy Cichocka - prof. UP – poetka, tłumaczka i badaczka literatury, kieruje filologią hiszpańską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i jest mentorką w europejskim programie Connecting Emerging Literary Artists (CELA). Opublikowała sześć książek poetyckich i dwie książki teoretycznoliterackie o poetyce współczesnej powieści historycznej.  

__


Czwartki na Tłomackiem to cykl otwartych spotkań odbywających się co tydzień. Dotyczą one szeroko ujętej tematyki żydowskiej i mają zróżnicowaną formę – od prezentacji najnowszych publikacji, poprzez projekcie filmowe, wykłady o dziełach sztuki ze zbiorów ŻIH, po debaty wokół zagadnień współczesnych relacji polsko-żydowskich.

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na youtube: https://www.youtube.com/user/JewHistInst

Zapraszamy do zapisania się do newsletteru ŻIH: https://www.jhi.pl/

Dzień: 31.03.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online