Żydzi na Bałkanach. Kultura, język, pamięć | spotkanie
Zapraszamy na spotkanie online w ramach cyklu Czwartki na Tłomackiem. Prof. Jolanta Sujecka, dr Katarzyna Taczyńska i dr Agnieszka August-Zarębska porozmawiają o kulturze, języku i losach Żydów na Bałkanach. Początek wydarzenia 10 lutego o 18:00.
10.02.2022_event.jpg

Link do rejestracji:

https://jhi.clickmeeting.com/zydzi_na_balkanach

Zobacz wydarzenie na Facebooku

___

Kim są Żydzi bałkańscy? Kim są Sefardyjczycy? Czym jest język ladino? Jak wygląda dyskusja o odpowiedzialności za Zagładę Żydów na Bałkanach? Jak dziś traktowane jest dziedzictwo żydowskie w regionie?

W dyskusji poświęconej pamięci i tożsamości, zorganizowanej z okazji wydania 7. tomu serii „Colloquia Balkanica”, The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe, na te i inne pytania odpowiedzą:

  • prof. dr hab. Jolanta Sujecka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) – historyk literatury i kultury, historyk idei, slawistka, bałkanistka. Kierownik Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” Wydziału „Artes Liberales” UW, edytorka tomu "The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe"
  • dr Katarzyna Taczyńska (Polish Commission of Balkan Culture and History – AIESEE) – edukatorka, badaczka, lektorka i tłumaczka. Współpracuje z Polską Komisją Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej  afiliowaną przy AIESEE oraz Fundacją Bente Kahan we Wrocławiu.Razem z prof. Sabiną Giergiel realizuje projekt: Rywalizacja pamięci w społeczeństwie multietnicznym. Przypadek Serbii. Autorka m.in. monografii Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku (2016) i wielu artykułów naukowych.
  • dr Agnieszka August-Zarębska (Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego) – literaturoznawca, badaczka współczesnej literatury sefardyjskiej, czyli tworzonej przez Żydów pochodzących z Hiszpanii. Autorka książki Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza.

Dyskusję poprowadzi Franciszek Bojańczyk (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma). Wydarzenie online rozpocznie się 10 lutego 2022 r. o godz. 18:00. Zapraszamy!

 

Spotkanie w ramach cyklu „Czwartki na Tłomackiem” organizuje Żydowski Instytut Historyczny wraz z Wydziałem „Artes Liberales” UW i Polską Komisją Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)).

___

 

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Dzień: 10.02.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online