Żydowski gest autobiograficzny w perspektywie genderowej. Podsumowanie projektu »Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich«
Zapraszamy seminarium naukowe, które 21 maja 2024 r. poprowadzi dr hab. Joanna Degler, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.
seminaria (23).png

Wydarzenie na Facebooku

Link do rejestracji

W latach 2017–2023 w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Muzeum Historii Żydów POLIN oraz Wydawnictwem Naukowym PWN realizowany był projekt „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich”, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu, którego realizacja okazała się możliwa jedynie dzięki współpracy wielkiego zespołu ponad 30 badaczy z wszystkich ośrodków studiów żydowskich w Polsce, było wprowadzenie żydowskiej literatury autobiograficznej do polskiego obiegu naukowego i literackiego oraz zintegrowanie tego korpusu z obecną wiedzą na temat polskiej historii i kultury. W roku 2018 w ramach projektu powstała seria wydawnicza „Żydzi. Polska. Autobiografia”, w której ukaże się 27 krytycznie opracowanych tomów zawierających żydowską literaturę autobiograficzną powstałą od XVII do połowy wieku XX na ziemiach polskich, definiowanych tu szeroko – jako obszar dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Głównym kryterium przyjętym w doborze dzieł przeznaczonych do publikacji było jak największe zróżnicowanie kulturowe, językowe, społeczne, regionalne, ale też światopoglądowe i tożsamościowe ich autorów. Tę różnorodność obrazuje wielość języków, z których tłumaczone są kolejne tomy żydowskiej literatury autobiograficznej. Są to przekłady z hebrajskiego, jidysz, niemieckiego, rosyjskiego oraz teksty powstałe po polsku. Wybrane do serii dzieła obejmują nie tylko wszystkie języki używane przez Żydów polskich i niemal wszystkie zamieszkane przez nich regiony, lecz także różne grupy społeczne, kulturowe, religijne czy polityczne.

W swoim wystąpieniu dr hab. Joanna Degler, prof. UWr podsumuje realizację tak dużego przedsięwzięcia naukowo-wydawniczego oraz na przykładzie jednego zagadnienia pokaże, jakie znaczenie ma literatura autobiograficzna w badaniach nad historią i kulturą Żydów i Żydówek. Tym wybranym problemem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy kobiece i męskie żydowskie tradycje autobiograficzne tworzą dwa odrębne nurty o własnych uwarunkowaniach, czy też stanowią pewną całość, uzupełniając się nawzajem. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednak jednoznaczna i prosta. Z jednej strony istotne jest, aby szukać uspójnionego opisu procesu rozwoju żydowskiej autobiografistyki, w którym kobiece teksty przedstawiane są jako immanentna jego część, a nie jako frojen-winkl (jid. kącik kobiet) funkcjonujący na obrzeżach głównego (w domyśle androcentrycznego) systemu. Jednocześnie jednak odmienne warunki powstawania, obiegu oraz kanonizacji kobiecych i męskich tekstów oraz inne strategie konstruowania w nich „ja” mówiącego, w konsekwencji determinują odmienność wszystkich trzech fundamentalnych elementów auto-bio-grafii.

Seminarium odbędzie się 21 maja 2024 r. o godzinie 11:00 na platformie ClickMeeting (link do rejestracji: https://bit.ly/seminarium21_05).

 

Dr hab. Joanna Degler, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego – literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także kierowniczka działu literackiego Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zajmuje się poezją żydowską i kulturą jidysz, a szczególnie twórczością kobiet. Jest autorką monografii: Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna oraz Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), współautorką tomu Literatura autobiograficzna Żydów polskich oraz redaktorką tomów: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz oraz Mykwa – rytuał i historia. Z Karoliną Szymaniak i Bellą Szwarcman-Czarnotą przygotowała tom Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz. Poza twórczością poetek z jidysz na język polski tłumaczyła m.in. utwory Chaima Gradego, Abrahama Suckewera, Puy Rakowskiej, Jenty Serdackiej, Chavy Rosenfarb. Od 2017 r. redaguje serię Żydzi. Polska. Autobiografia. Współorganizowała wystawy: Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku pokazanej w ratuszu wrocławskim oraz w ramach współpracy z Fundacją Bente Kahan Babiniec – kobiety w kulturze jidysz prezentowaną we Wrocławiu, Krakowie, Oslo i Trondheim. 

Dzień: 21.05.2024
Godzina: 11:00
Miejsce: online