Zaorski – „Matka Królów” (1988) – dyskusja o filmie
Zapraszamy na siódme spotkanie z cyklu seminariów filmowych w ŻIH. Dyskusję o filmie „Matka Królów" w reżyserii Janusza Zaorskiego, ze scenariuszem na podstawie powieści Kazimierza Brandysa, z Piotrem Weiserem poprowadzi Bartosz Kwieciński.
23.11.2022_event.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

Jeden z najważniejszych filmów powstałych w okresie solidarnościowego przełomu. Obraz Janusza Zaorskiego powstał na podstawie wydanej w 1957 roku popaździernikowej powieści Kazimierza Brandysa z pamiętną rolą Magdy Teresy Wójcik w roli Łucji Król. Film czekał na swoją premierę aż do 1987 roku.

Cenzorów drażniła elegijna w tonie opowieść o owdowiałej robotnicy, której nastanie państwa ludowego przysporzyło wielu cierpień. Po raz pierwszy złamane zostanie z taką siłą tabu stalinizmu w kinie polskim. Jednak jest w „Matce Królów” wątek nie podjęty, a właściwie wymazany z filmowego uniwersum – to postać przedwojennego komunisty Lewina (Zbigniew Zapasiewicz), którego w czasie okupacji Łucja ukrywa przed Niemcami. Jego żydowskość – zaznaczona w powieści – w filmie zostaje przemilczana. Zaorski konsekwentnie buduje opowieść bez wypowiedzenia słowa na „Ż”. Rozmowa dotyczyć będzie także skrywania żydowskiej tożsamości w polskim kinie.

 

Przed dyskusją prosimy o obejrzenie filmu w serwisie 35mm.online:

https://35mm.online/vod/fabula/matka-krolow 

 

Gość:

dr hab. Piotr Weiserhistoryk kultury, kierownik Zakładu Antropologii Kultury Współczesnej w Katedrze XX i XXI w. UKSW, koordynator projektów naukowych w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma

Prowadzący:

dr Bartosz Kwieciński – historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Adiunkt w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej INPiSM UJ (wcześniej Centrum Badań Holokaustu UJ). Ostatnio opublikował: B. Kwieciński, Film fabularny (1945-1989), w: S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak (red.), Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), t. 1, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2021.

_____

W ramach cyklu seminariów filmowych zapraszamy na projekcję oraz dyskusję z zaproszonym gościem, w której postawimy pytania o żydowską tożsamość i dominującą polską perspektywę w obrazach Zagłady w kinie polskim. Będzie to próba spojrzenia na klasyczne dzieła z nieoczywistej i nieopisanej w literaturze perspektywy. Prosimy o obejrzenie filmu w serwisie 35mm.online lub YouTube, a potem zapraszamy na dyskusję online z zaproszonym gościem oraz zebraną publicznością.

Chcielibyśmy Państwu na nowo opowiedzieć o kinie PRL, kładąc nacisk na obecność tematów żydowskich. Zaprezentujemy filmy mniej znane, niekiedy ich dobór będzie zaskakujący, postaramy się odkryć ich ukryte sensy, konteksty i osobiste motywy powstania.

Cykl składa się z jedenastu projekcji, a do dyskusji zaprosi Bartosz Kwieciński (UJ)

Dzień: 23.11.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online