Wydarzenia towarzyszące upamiętnieniu 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego
Zapraszamy do wzięcia udziału w serii wydarzeń online towarzyszących upamiętnieniu 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego.
gdzie_jesteś_wystawa.jpg

Wydarzenia towarzyszące upamiętnieniu 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego

 

16 listopada 2020 — 25 kwietnia 2021

Wystawa Gdzie jesteś? Rdz 3,9

 

16 listopada, godz. 18:00. Prolog do wystawy Gdzie jesteś? Rdz 3,9 Zapowiedź wystawy połączona z rozmową dziennikarki, Agnieszki Obszańskiej z kuratorami wystawy, prof. Pawłem Śpiewakiem i dr Piotrem Rypsonem oraz spotkanie z aktorami: Magdaleną Lamparską, Jerzym Radziwiłowiczem, Mateuszem Damięckim oraz Martinem Budny. Wydarzenie dostępne w mediach społecznościowych ŻIH.

Więcej informacji

-----------------------------------------------------

Gdzie jesteś? Rdz 3,9 — katalog wystawy

W publikacji czytelnicy odnajdą eseje twórców ekspozycji w tym: tekst pt. Gdzie jesteś? Pawła Śpiewaka, w którym autor stawia wiele pytań o współczesne sposoby i formy pokazywania getta, pracę Piotra Rypsona pt. Czego od nas chcą te obrazy? o zasadzie doboru dzieł na wystawę, ich twórcach i o tym, czym jest lub może być recepcja tych prac oraz rozważania Anny Duńczyk-Szulc pt. Granica patrzenia o naturze medium, jakim jest fotografia i film w kontekście zdjęć z czasów okupacji. Na katalog składa się także bogaty materiał ilustracyjny prezentujący wszystkie rysunki oraz fotografie udostępnione na wystawie, jak również wybór fragmentów relacji relacje z getta.

Całość zaprojektował Jakub Woynarowski.

 

-----------------------------------------------------

Animacje odnoszące się do punktów granicznych omawianych na wystawie w reżyserii Jacka Papisa i w opracowaniu znanych grafików do kompozycji muzycznych artysty, Michała Jacaszka. Premiera w mediach społecznościowych ŻIH 16 listopada br.

-----------------------------------------------------

Cykl spotkań i seminariów online z udziałem badaczy i badaczek oraz artystów związanych z ŻIH wokół wystawy Gdzie jesteś? Rdz 3,9.

Więcej informacji na www.jhi.pl

-----------------------------------------------------

Konferencja naukowa  „... wiadomość ta spadła jak grom” współorganizowana przez ŻIH, Centrum Badań nad Zagładą, Muzeum Polin oraz Stowarzyszenie ŻIH, więcej informacji pod tym linkiem.


Całość obchodów została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wybrane wydarzenia wokół wystawy „Gdzie jesteś? Rdz 3,9” są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Dzień: 16.11.2020
Godzina: 00:00
Miejsce: ŻIH