«Wspomnienia z dni polskiego buntu 1830-1831». O pamiętnikach Jaakowa ha-Lewiego Lewina
Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce „Wspomnienia z dni polskiego buntu 1830-1831" Jaakowa ha-Lewiego Lewina, które odbędzie się 19 marca o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku ŻIH.
Kopia Powstania FB wydarzenie.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

O pamiętnikach Jaakowa ha-Lewiego Lewina z tłumaczką, dr Jagodą Budzik, porozmawia dr Karolina Szymaniak z Działu Naukowego ŻIH.

Spisane w konwencji tzw. zwoju rodzinnego i ukończone w 1841 roku wspomnienia Jaakowa Ha-Lewiego Lewina stanowią zapis wydarzeń, których autor był uczestnikiem podczas trwania powstania listopadowego (relacja pisana z perspektywy żydowskiej). Lewin został wówczas, wraz z członkami rodziny i współpracownikami oskarżony o szpiegostwo na rzecz wojsk rosyjskich i prowadzony przez wsie i miasteczka województwa Płockiego na proces przed sądem powstańczym w Warszawie. W trakcie tej drogi bohaterowie wielokrotnie poddawani byli szykanom ze strony wojska powstańczego. Doświadczenia te bohater przedstawia na tle szeroko zarysowanego kontekstu powstania listopadowego i nastrojów panujących wśród polskiego społeczeństwa tamtego okresu.

- opis ze strony wydawnictwa

dr Jagoda Budzik – adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła hebraistykę i wiedzę o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2019 r. obroniła tam rozprawę doktorską poświęconą obrazom Polski w tekstach izraelskich autorów trzeciego pokolenia po Zagładzie.

dr Karolina Szymaniak – adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę jidysz, polsko-żydowskie stosunki kulturowe, politykę pamięci oraz teorie modernizmu i awangardy.

_____

Na ilustracji: Żydowscy gwardziści miejscy podczas kontroli dokumentów, w: Léon Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Biblioteka Narodowa

_____

Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach. Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

Więcej informacji o wystawie.

 

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Dzień: 19.03.2023
Godzina: 18:00
Miejsce: online