Wokół obrazów z getta łódzkiego
Zapraszamy na kolejny Czwartek na Tłomackiem. 6 czerwca o obrazach Józefa Kownera przedstawiających getto łódzkie opowiedzą dr Ewa Wiatr, dr Jakub Bendkowski i dr Zofia Trębacz.
wydarzenia na stronę(57).png

Wydarzenie na Facebooku

Pretekstem do spotkania będzie nadchodząca wystawa Uchwycić getto. Codzienność getta łódzkiego oczami artystów. Jej twórcy na kanwie dwóch obrazów Józefa Kownera opowiedzą o powodach ich wyboru, ale także o tym, jak sztuka tworzona w czasie Zagłady pozwala nam o niej opowiadać. Kowner był znanym malarzem już przed wojną, a w getcie w jego mieszkaniu odbywały się spotkania malarzy, pisarzy, aktorów i muzyków. Jego obrazy z tamtego okresu cechuje niezwykle żywa kolorystyka. Prace, które pokażemy, znajdują się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego i należą do ważnej i bogatej kolekcji obiektów oraz dokumentów z getta łódzkiego. Dlatego podczas spotkania odniesiemy się również do jego historii. Na prezentowanych płótnach przedstawiono miejsca emblematyczne dla tej „dzielnicy zamkniętej” – most łączący dwie części getta oraz stojący obok kościół katolicki.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym.

 

_____

dr Ewa Wiatr – adiunktka w Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana Uniwersytetu Łódzkiego. Jest współredaktorką wielu publikacji źródłowych, m.in. Kroniki getta łódzkiegoEncyklopedii getta łódzkiego oraz antologii literackiej pt. Oblicza getta. Za edycję Dziennika Rywki Lipszyc otrzymała w 2018 r. Nagrodę Historyczną „Polityki”. Razem z Adamem Sitarkiem wydała pisane w getcie łódzkim dzienniki Dawida Sierakowiaka i Heńka Fogla. Przygotowuje monografię o życiu codziennym w getcie łódzkim.

dr Jakub Bendkowski – absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat obronił w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik seminariów mediewistycznych prof. Piotra Skubiszewskiego. Stypendysta „The Clifford and Mary Corbridge Trust” w Cambridge. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na średniowiecznej rzeźbie nagrobnej, problematyce pamięci i upamiętnienia. Zajmuje się też artystami żydowskimi XIX i XX w. Jest autorem monografii poświęconej Simonowi Trachterowi; kuratorem wystaw. Pracuje w Dziale Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego jako kustosz.

dr Zofia Trębacz – historyczka, pracowniczka Działu Naukowego ŻIH. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują przedwojenny antysemityzm, relacje polsko-żydowskie w Drugiej Rzeczypospolitej i politykę rządu polskiego wobec Żydów. Jej zainteresowania skupiają się również na rodzinie żydowskiej, a zwłaszcza na doświadczeniu Zagłady dzieci i kobiet. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca dokumentom osobistym. Uczestniczyła w projekcie „Pełna edycja Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawskiego”, a obecnie należy do zespołu projektu „Encyklopedia Getta Warszawskiego”. Opublikowała książkę Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939.

 

Na ilustracji: Józef Kowner, Most w getcie łódzkim, zbiory ŻIH

Dzień: 06.06.2024
Godzina: 18:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny