Warszawskie jurydyki i ich żydowscy mieszkańcy
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Czwartków na Tłomackiem 16 lutego o godzinie 18:00, podczas którego dr Paweł Fijałkowski opowie o żydowskich mieszkańcach warszawskich jurydyk w XVIII wieku. Wydarzenie odbędzie się w holu ŻIH, a transmisję będzie można obejrzeć na Facebooku ŻIH.
czwartki wiosna lato 2022(4).png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Przez długi czas Warszawa składała się z dwóch miast: Starego (założonego około 1300 r.) i Nowego (powstałego przed 1408 r.), wokół których w XVII-XVIII w. powstało wiele jurydyk będących własnością szlachty lub duchowieństwa. Status jurydyk posiadały zarówno magnackie rezydencje, jak i prywatne miasteczka posiadające samorząd i sądownictwo. Zamieszkiwali w nich chrześcijanie różnych wyznań oraz Żydzi, którzy podobnie jak ewangelicy nie mogli legalnie osiedlać się w stolicy ze względu na uniemożliwiające im to zakazy. W II połowie XVIII w. ogromna większość warszawskich Żydów mieszkała w jurydykach.


dr Paweł Fijałkowski - historyk i archeolog, pracownik Działu Naukowego ŻIH. Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej. Autor m.in. książek "Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w." (1999), "Androgynia, dionizyjskość, homoerotyzm. Niezwykłe wątki europejskiej tożsamości" (2016). Współkurator wystawy "Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918" i współautor katalogu tej wystawy.

Dzień: 16.02.2023
Godzina: 18:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny, transmisja online