Uroczyste nadanie ulicy imienia Dow Bera Meiselsa
W piątek 1 października o godzinie 12:00 uroczyście odsłonimy tablicę z imieniem nowego patrona warszawskiej ulicy, Dow Bera Meiselsa (1798-1870). Naczelnego rabina Warszawy będzie upamiętniać odcinek ulicy Niskiej pomiędzy ulicami Stanisława Dubois i Józefa Lewartowskiego.
1.10.2021_event_meisels.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

Dzięki inicjatywie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i decyzji stołecznych radnych, w Warszawie znów będzie ulica rabina Dow Bera Meiselsa. Ulica o takiej nazwie istniała już przed II wojną światową i upamiętniała wybitnego rabina, który zachęcał Żydów do popierania walki Polaków o wyzwolenie spod władzy Rosji.

Ulica Meiselsa, do 1938 r. ul. Kupiecka, została wytyczona w 1896 r. od ul. Dzikiej (na wprost ul. Wołyńskiej – obecnie ul. Lewartowskiego) do podwórka przy ul. Nalewki 39. Znajdowała się między ulicami Miłą i Gęsią. Podczas okupacji znalazła się w granicach tzw. dużego getta, a jej zabudowa przetrwała do powstania w getcie warszawskim. Ulica ta, której nazwę niemiecki okupant zmienił ponownie na Kupiecką, została spalona podczas niszczenia getta w 1943 r. i rozebrana przez Niemców jeszcze przed wybuchem powstania warszawskiego. Po wojnie teren ten został zabudowany, a po ulicy Meiselsa nie pozostał żaden materialny ślad we współczesnej przestrzeni miejskiej. Obecnie większość mieszkańców Muranowa nie wie, gdzie przebiegała dawna ul. Kupiecka, nosząca od roku 1938 nazwę Meiselsa.

1 października o godzinie 12:00 zapraszamy na róg ulic Lewartowskiego i Meiselsa (dawniej Niskiej), gdzie uroczyście odsłonimy tabliczkę z nazwiskiem nowego patrona.

 

Rabin Dow Ber Meisels (1798-1870)

Dow Ber Meisels urodził się w 1798 r. w Szczekocinach. Opowiadał się za udzielaniem poparcia przez Żydów Polakom walczącym z Rosjanami. Uczestniczył w dostawach broni dla powstania listopadowego w latach 1830-31. W latach 1832-56 był rabinem krakowskim. Poparł rewolucję krakowską w 1846 r., a w latach 1856-70 był naczelnym rabinem Warszawy.

Meisels wzywał ludność żydowską do udziału w manifestacjach patriotycznych 1861 r. w Królestwie Polskim. Został uwięziony i wydalony z Królestwa przez władze rosyjskie. Po kilku latach otrzymał zezwolenie na powrót i ponowne objęcie stanowiska naczelnego rabina. Zmarł w 1870 r. w Warszawie.

Nadanie nazwy ulicy imieniem Dow Bera Meiselsa jest nie tylko docenieniem jego dokonań w zakresie działań patriotycznych, ale również – mamy nadzieję – przyczyni się do wzrostu świadomości i wiedzy wśród lokalnych mieszkańców na temat postaci rabina Meiselsa oraz związków Warszawy ze społecznością żydowską.

Dzień: 01.10.2021
Godzina: 12:00
Miejsce: Warszawa, na rogu ul. Lewartowskiego i Meiselsa (d. Niska)