Twórczość liryczna Jehudy ha-Lewiego jako klucz interpretacyjny do jego opus magnum prozą | seminarium online
Zapraszamy na seminarium naukowe online, które poprowadzi dr hab. Marzena Zawanowska (Żydowski Instytut Historyczny). Początek wydarzenia we wtorek 11 stycznia 2022 o 11:00.
11.01.2022_event_1.jpg

Link do rejestracji: https://jhi.clickmeeting.com/seminarium_zawanowska

Zobacz wydarzenie na Facebooku


Księga Kuzari Jehudy ha-Lewiego jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej niejednoznacznych tekstów napisanych w średniowieczu, a może i w całych dziejach literatury żydowskiej. Nic zatem dziwnego, że przez wiele lat badacze intensywnie dyskutowali nad celem, jaki przyświecał autorowi przy pisaniu tego dzieła, a także nad tożsamością jego głównych bohaterów – chazarskiego króla i żydowskiego mędrca. Na podstawie listu napisanego przez Ha-Lewiego (a zachowanego w genizie kairskiej) często zakłada się, że powstał on jako polemiczna odpowiedź skierowana do karaimskiego „konwertyty” rzekomo reprezentowanego w Księdze Kuzari przez króla, podczas gdy mędrzec miałby być – zgodnie z tą interpretacją – alter ego samego autora.

"Wydaje mi się jednak, że debatę króla z mędrcem można interpretować jako zapis wewnętrznego dialogu Ha-Lewiego. W trakcie tego swoistego solilloquium autor krytykuje wszystkich przedstawicieli ówczesnego judaizmu – zarówno rabbanitów, jak i karaimów – starając się doprowadzić do ich ponownego zjednoczenia poprzez uświadomienie obu stronom ich błędów" twierdzi dr hab. Marzena Zawanowska.

W wystąpieniu prelegentka rozwinie tę ideę, wykorzystując liryczną twórczość Ha-Lewiego jako klucz interpretacyjny do zrozumienia jego opus magnum prozą – Księgi Kuzari. Bliskie porównanie tych dwóch źródeł należących do różnych gatunków literackich pokazuje, że średniowieczny autor nie wahał się wkładać w usta króla własnych poglądów (zakładając, że w poezji wyrażał swoje prawdziwe opinie i uczucia). To implikuje, że albo król nie miał reprezentować adwersarza Ha-Lewiego (tj. konkretnego karaimskiego konwertyty, czy szerzej karaimów w ogóle), albo Ha-Lewi przyjął pewne (karaimskie) koncepcje wyrażone w Księdze Kuzari przez tę postać.

Podejmując próbę głębszego zgłębienia tematu, dr hab. Marzena Zawanowska postara się zidentyfikować konkretne wpływy karaimskie (m.in. w zakresie egzegezy biblijnej i rozwoju motywów polemicznych) na naszego autora, na które nie zwrócono uwagi w dotychczasowych badaniach. Wszystko to doprowadzi do ponownego rozważenia celu, jaki przyświecał Ha-Lewiemu przy pisaniu Księgi Kuzari, a także tożsamości jej głównych bohaterów, króla i mędrca.


__

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe

Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Dzień: 11.01.2022
Godzina: 11:00
Miejsce: online