Trzy wizje państwa, trzy wizje armii. Organizacje zbrojne ruchu syjonistycznego przed 1948 r.
Zapraszamy na seminarium naukowe online, poświęcone organizacjom zbrojnym ruchu syjonistycznego przed powstaniem Izraela. Wykład wygłosi Joanna Zych z Akademii Sztuki Wojennej, nagrodzona w IX edycji konkursu im. Majera Bałabana.
5.01.21_event.png
Zapraszamy na seminarium naukowe online. Wykład wygłosi Joanna Zych, laureatka IX edycji konkursu im. Majera Bałabana (II miejsce w kat. prac magisterskich)
Trzy wizje państwa, trzy wizje armii. Organizacje zbrojne ruchu syjonistycznego przed 1948 r.
Seminarium poświęcone będzie genezie i metodom działania Hagany, Irgunu i Lehi – trzech największych organizacji zbrojnych ruchu syjonistycznego w mandatowej Palestynie. Organizacje te, które w 1948 r. współtworzyły Siły Obronne Izraela, dzieliło niemal wszystko: od podejścia do walki zbrojnej, poprzez ideologię polityczną, aż do wizji przyszłego państwa żydowskiego. Słuchacze będą także mogli zapoznać się z historią powiązanych z poszczególnymi odłamami ruchu syjonistycznego mniejszych organizacji w jiszuwie i w diasporze, które przyczyniły się do odrodzenia żydowskiego etosu wojskowego na początku XX wieku.
Joanna Zych – absolwentka Akademii Sztuki Wojennej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe), aktualnie doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Autorka artykułów naukowych publikowanych na łamach m.in. Kwartalnika „Bellona”, „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Security and Defence Quarterly”, „De Securitate et Defensione”, a także publikacji popularnonaukowych w czasopismach branżowych. Zainteresowania naukowe: organizacja i funkcjonowanie sił zbrojnych, system obronny Izraela, historia konfliktów izraelsko-arabskich, obrona cywilna.
Ilustracja: Płonący statek Irgunu "Altalena", 22/06/1948 r., zbiory Instytutu
Żabotyńskiego w Tel Awiwie.

 

Dzień: 05.01.2021
Godzina: 11:00
Miejsce: online