Spotkanie z Ewą Koźmińską-Frejlak w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie
Zapraszamy na spotkanie z Ewą Koźmińską-Frejlak, autorką książki „Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950)” wydanej przez Wydawnictwo ŻIH, które odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie 24 maja o godzinie 17:30.
Czwartki 2023.png

Wydarzenie na Facebooku

Spotkanie organizowane przez Żydowskie Muzeum Galicja pod patronatem Żydowskiego Instytutu Historycznego poprowadzi dr Monika Stępień.

Książka Ewy Koźmińskiej-Frejlak opisuje sposoby radzenia sobie z rzeczywistością po Zagładzie stosowane przez polskich Żydów ocalałych z Holokaustu – tych którzy po wojnie zdecydowali się pozostać w kraju. Wykorzystując obszerny materiał źródłowy, zwykle dotychczas nieprzywoływany przez badaczy (m.in. archiwa kościelne), sięgając po narzędzia socjologiczne, autorka szczegółowo analizuje takie praktyki asymilacyjne jak starania Żydów o konwersje na katolicyzm, podejmowane próby zmiany nazwiska oraz zawieranie małżeństw polsko-żydowskich. Skupia się przy tym na okresie tużpowojennym, jak najdokładniej jednak odtwarzając kontekst wojenny i przedwojenny.

Ewa Koźmińska-Frejlak – socjolożka, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, pracowniczka Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, stypendystka Yad Vashem. Zajmuje się m.in. badaniem społecznej historii Żydów w Polsce po Zagładzie oraz wczesną historiografią Zagłady. Uczestniczka polskich i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu tej tematyki. Edytorka źródeł. Kieruje pracami Komitetu Redakcyjnego serii „Wydanie Krytyczne Prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej”. Publikuje artykuły m.in. w polsko- i anglojęzycznych tomach zbiorowych, roczniku „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, kwartalniku „Kultura i Społeczeństwo”, „Kwartalniku Historii Żydów”.

 

Dzień: 24.05.2023
Godzina: 17:30
Miejsce: Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków