Romantycy wobec Żydów – Żydzi wobec romantyzmu | spotkanie online
Zapraszamy na spotkanie poświęcone Żydom w twórczości polskich romantyków i recepcji romantyzmu przez Żydów. Początek wydarzenia w czwartek 7 kwietnia o 18:00. Transmisja online na Facebooku.
7.04.2022_event.jpg

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

Jak Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński postrzegali Żydów, jak Żydzi są obecni w ich biografiach? Jakie znaczenie dla polskiej kultury mają dwa mity romantyczne: filosemicki mit Jankiela i antysemicki – Przechrzty? Jak odbierali romantyków sami Żydzi mówiący po polsku, w jidysz i po hebrajsku: Józef Opatoszu, Jakub Appenszlak, moderniści, awangardyści i powojenni twórcy.

W spotkaniu udział wezmą:

dr hab. Alina Molisak – historyczka literatury współczesnej, pracuje na Wydziale Polonistyki UW. Badaczka literatury Zagłady, literatury polsko-żydowskiej, poetyki miejskich przestrzeni XX-wiecznych

dr Aleksandra Sekuła – historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, redaktorka naczelna biblioteki Wolne Lektury. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Prowadzenie:

dr Karolina Szymaniak – adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Bada współczesną literaturę jidysz, polsko-żydowskie stosunki kulturowe, politykę pamięci oraz teorie modernizmu i awangardy.

__


Czwartki na Tłomackiem to cykl otwartych spotkań odbywających się co tydzień. Dotyczą one szeroko ujętej tematyki żydowskiej i mają zróżnicowaną formę – od prezentacji najnowszych publikacji, poprzez projekcie filmowe, wykłady o dziełach sztuki ze zbiorów ŻIH, po debaty wokół zagadnień współczesnych relacji polsko-żydowskich.

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na youtube: https://www.youtube.com/user/JewHistInst

Zapraszamy do zapisania się do newsletteru ŻIH: https://www.jhi.pl/

Dzień: 07.04.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online