Razem i osobno w Lubartowie. Mikrohistoria miasta w Polsce, 1918–1944
Zapraszamy seminarium naukowe 20 stycznia 2024 r., które poprowadzi Franciszek Zakrzewski.
seminaria .png

Wydarzenie na Facebooku

Prezentacja dotyczyć będzie badań nad relacjami między grupami etnoreligijnymi w przedwojennym Lubartowie oraz ich wpływowi na losy i zachowania mieszkańców miasta w czasie II wojny światowej. Skupi się na wybranych obszarach kontaktów: samorządzie, miejskim rynku i szkołach. Autor prezentacji badając Zagładę Żydów z perspektywy przedwojennej struktury społecznej Lubartowa, stawia pytania o trwałość relacji międzyludzkich i międzygrupowych oraz społeczno-przestrzennej struktury miasta, jak i o ciągłość funkcjonowania władz miejskich i lokalnych praktyk administracyjnych.

Seminarium odbędzie się stacjonarnie 20 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu (Plac Bankowy 2, wejście od ul. Tłomackie).

 

_____

Franciszek Zakrzewski jest doktorantem w Szkole Stosowanych Nauk Społecznych w Paryżu i członkiem zespołu ERC Lubartworld, kurator i researcher. W latach 2010-2014 członek zespołu kuratorskiego wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Redaktor tomu Prasa getta warszawskiego: wiadomości z nasłuchu radiowego pełnej edycji Archiwum Ringelbluma, wraz z Marią Ferenc-Piotrowską. Stypendysta Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

 

Na ilustracji: Obchody Święta Morza w Lubartowie, 1933, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dzień: 20.02.2024
Godzina: 11:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny