Radykalizacja prowincji II RP w obliczu Wielkiego Kryzysu
Zapraszamy seminarium naukowe, które 11 czerwca 2024 r. poprowadzą Grzegorz Krzywiec z Instytutu Historii PAN i Michał Kowalski, doktorant Kolegium Doktorskiego Historii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
seminaria (34).png

Wydarzenie na Facebooku

Prezentacja będzie wprowadzeniem, a zarazem dyskusją wokół wstępnych ustaleń projektu badawczego pt. „Radykalizacja społeczno-polityczna polskiej prowincji w dobie Wielkiego Kryzysu i jej następstwa. Przypadek Wielkopolski na tle porównawczym (1929–1939)”. Prelegenci zastanowią się nad metodologią badania prowincji (m.in. ujęciami mikrohistorycznymi), jak również przeanalizują koncepcje symbiozy, sąsiedztwa i antagonizmu w relacjach między poszczególnymi grupami etnicznymi, w tym przede wszystkim Polakami, Niemcami i Żydami. 

Seminarium odbędzie się 11 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu (Plac Bankowy 2, wejście od ul. Tłomackie), a nagranie będzie dostępne na Youtubie ŻIH.

 

Grzegorz Krzywiec – historyk, zajmuje się dziejami polskiej inteligencji, antysemityzmem oraz polską prawicą w XlX i XX wieku w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Opublikował m.in. książkę Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905–1914). Obecnie pracuje nad społecznymi i kulturowymi dziejami faszyzmu w Polsce (1919–1939), a wraz zespołem badawczym zajmuje się radykalizacją polskiej prowincji w obliczu Wielkiego Kryzysu, a także jej następstwami.

Michał Kowalski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podyplomowe studia polsko-żydowskie ukończył w Instytucie Literatury PAN. Doktorant Kolegium Doktorskiego Historii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje pracę „Zatruta ziemia. Życie lokalnych społeczności polskich i żydowskich w cieniu obozów Treblinka I i Treblinka II” pod kierunkiem dr hab. Bożeny Szaynok, prof. UWr. Stypendysta m.in. Claims Conference Against Germany, programu GEOP realizowanego przez Muzeum Polin, EHRI, projektu „Świadkowie Holocaustu” pod kierunkiem prof. Barbary Engelking oraz projektu „Radykalizacja społeczno-polityczna polskiej prowincji w dobie Wielkiego Kryzysu i jej następstwa. Przypadek Wielkopolski na tle porównawczym (1929–1939)” pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Krzywca. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polską prowincją w okresie II Rzeczpospolitej oraz Zagładą na prowincji. Pisze m.in. do „Zagłady Żydów. Studia i Materiały”.

 

Na ilustracji: Próba wywołania zamieszek antyżydowskich przez ONR w Sokołowie Podlaskim 4 marca 1937 r. Fot. Archiwum Państwowe Lublin

Dzień: 11.06.2024
Godzina: 11:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny