Promocja książki «Serce Tory. Tom 2» | wydarzenie online
Zapraszamy na promocję książki „Serce Tory, t. 2. Komentarze do Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa" rabina Shaia Helda w tłumaczeniu Barbary Krawcowicz, wydanej przez Wydawnictwo ŻIH i Fundację Ledor Wador. Gośćmi spotkania będą Agnieszka Van Bergh, Stanisław Krajewski i Piotr Paziński.
wydarzenia na stronę(32).png

Wydarzenie na Facebooku

Drugi tom zbioru esejów nowojorskiego rabina Shaia Helda – teologa i współzałożyciela Hadar Institute w Nowym Jorku – w których komentuje on cotygodniowe czytania Tory.

Held odnosi mądrość Tory do sytuacji współczesnego człowieka, zapraszając do głębokiej refleksji nad własnym życiem oraz sposobem, w jaki postrzegamy i traktujemy siebie oraz innych. Dogłębnie analizuje Talmud i midrasze, odwołuje się do wielkich pisarzy literatury światowej, a także do myślicieli innych religii, aby znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania – o Boga, naturę ludzką i o to, co znaczy być osobą religijną we współczesnym świecie. Podkreśla przy tym wagę empatii w etyce żydowskiej oraz rolę boskiej miłości w żydowskiej teologii. Książka może być ważnym odkryciem także dla chrześcijan – pomaga lepiej zrozumieć wspólną przestrzeń między chrześcijaństwem i judaizmem.

Prezentowane w tej książce komentarze są pełne pasji, współczucia, współodczuwania oraz ostrożnej nadziei. Zachęcają Czytelniczki i Czytelników do takiego odczytania Pisma i Tradycji, w którym Majestat Najwyższego najpełniej wyraża się w Jego bezustannej trosce o tych, których my często wolimy nie dostrzegać: społecznie wykluczonych, słabszych lub obcych.

Ze słowa wstępnego dr Agnieszki Van Bergh (Fundacja LEDOR WADOR)

 

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2024 r. o godzinie 18:00 online i będzie transmitowane na Facebooku ŻIH.

 

Agnieszka Van Bergh – absolwentka psychologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1998-2006 asystent w Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych PAN oraz wykładowca na Wydziale Psychologii Międzykulturowej w SWPS w Warszawie. Mama cudownej czwórki: Jakuba, Sary, Niny i Dalii. Mieszka z mężem Jamesem i dziećmi w Toronto. Zainteresowania: filozofia A.J. Heschela, współczesna religijna myśl żydowska, teorie międzypokoleniowego dziedziczenia traumy, systemowa terapia rodzin.

Stanisław Krajewski – profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od jej powstania w roku 1990. Autor m.in. książek Żydzi, judaizm, Polska, 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła, Nasza żydowskość, Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu.

Piotr Paziński – pisarz, tłumacz, dziennikarz i badacz związany z Uniwersytetem Muri im. Franza Kafki. Zajmuje się tematyką żydowską w literaturze, filozofią i judaizmem. Autor m.in. książek Labirynt i drzewo (2005), Rzeczywistość poprzecierana (2015) i Atrapy stworzenia (2020), a także antologii polskiej noweli grozy Opowieści niesamowite z języka polskiego (2021). Tłumaczył m.in. Amosa Oza, Szmuela Josefa Agnona i Fanię Oz-Salzberger. W latach 2000-2019 był redaktorem naczelnym pisma „Midrasz”.

Dzień: 22.02.2024
Godzina: 18:00
Miejsce: online