Poeci „żydowskiego złotego wieku” i ich prace nad odnową języka hebrajskiego wobec wielojęzyczności kultury żydowskiej średniowiecznej Andaluzji | seminarium
Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi dr Barbara Gryczan. Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 11:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.
seminaria 20222023(15).png

W swoim wystąpieniu, bazując na poetyckich i filozoficznych tekstach andaluzyjskich autorów i autorek (w polskim przekładzie), chciałabym z jednej strony pokazać bogactwo i różnorodność językową ówczesnego żydowskiego świata, z drugiej zaś – przyjrzeć się podjętym przez nich wysiłkom mającym na celu popularyzację języka hebrajskiego. Celem i marzeniem wielu ówczesnych twórców była bowiem jego pełna odnowa śród całej populacji żydowskiej. Przyglądając się niektórym z utworów podejmę również rozważania, czy i do jakiego stopnia andaluzyjskim autorom udało się przywrócić do życia mówiony wariant języka.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 lutego 2023 o godzinie 11:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

 

Barbara Gryczan jest adiunktką na Wydziale Historii UW, absolwentką Instytutu Anglistyki UŁ (2003) i Zakładu Hebraistyki UW (2008). Doktorat z językoznawstwa obroniła na Wydziale Orientalistycznym UW (2016). Jako tłumaczka specjalizuje się w przekładach literackich z hebrajskiego, w szczególności poetyckich, zwłaszcza literatury dawnej. Przekłady poezji hebrajskich publikowała na łamach czasopism, np. Literatury na Świecie czy Kwartalnika Historii Żydów. Obecnie, w ramach projektu NPRH pracuje nad pięciotomową antologią Hebrajska poezja złotego wieku w al-Andalus, która ukazywać się będzie w latach 2023-24.

W pracy naukowej koncentruje się na historii języka hebrajskiego oraz na historii, kulturze i literaturze tzw. „żydowskiego złotego wieku” (średniowieczna Andaluzja); jej efekty publikowała zarówno po polsku (m.in. w Kwartalniku Historii Żydów), jak i po angielsku (np. w Encyclopedia of Jewish Language and Linguistics, czy serii wydawniczej Themes in Biblical Narrative).

 

Dzień: 28.02.2023
Godzina: 11:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny