O modlitwie żydowskiej
Zapraszamy na spotkanie online z cyklu Czwartki na Tłomackiem, podczas którego dr hab. Jan Doktór i rabinka Małgorzata Kordowicz będą rozmawiać o roli modlitwy w judaizmie. Początek wydarzenia 15 kwietnia o godz. 18:00.
15.04.2021_event.png

Link do rejestracji: https://jhi.clickmeeting.com/modlitwa_webinar/register

Zobacz wydarzenie na facebooku

___

Modlitwa - jaką pełni rolę w judaizmie, jakie przybiera formy i czy Żydzi zawsze modlą się w ten sam sposób? Czy modlitewnik jest Żydowi niezbędny, by się modlić?

O tym wszystkim rozmawiać będą dr hab. Jan Doktór, który w swojej pracy naukowej bada życie religijne i duchowe Żydów polskich i europejskich na przestrzeni wieków oraz rabinka Małgorzata Kordowicz, hebraistka, absolwentka Żydowskiego Seminarium Teologicznego (JTS) w Nowym Jorku, która przygotowała pierwszy powojenny modlitewnik dla dzieci żydowskich.

__

Wykorzystano fragment karty tytułowej modlitewnika „Seder Hatefilot”, https://cbj.jhi.pl/documents/1266048/0/

__

Czwartki na Tłomackiem to cykl otwartych spotkań odbywających się w każdy czwartek. Dotyczą one szeroko ujętej tematyki żydowskiej i mają zróżnicowaną formę – od prezentacji najnowszych publikacji, poprzez projekcie filmowe, wykłady o dziełach sztuki ze zbiorów ŻIH, po debaty wokół zagadnień współczesnych relacji polsko-żydowskich.

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Dzień: 15.04.2021
Godzina: 18:00
Miejsce: online