Mikrohistoria stosunków polsko-żydowskich – Tarnów 1918–1956
Zapraszamy na seminarium naukowe 26 marca 2024 r., które poprowadzi dr Agnieszka Wierzcholska.
seminaria (7).png

Wydarzenie na Facebooku

Zdecydowana większość Żydów w przedwojennej Polsce mieszkała w miastach. Skupianie uwagi na wielokulturowym mieście otwiera alternatywne spojrzenie na historię Polski. Dr Agnieszka Wierzcholska, autorka książki Wspomnienia i kamienie. Śmierć polsko-żydowskiego miasta Tarnów 1918-1956, opowie o życiu codziennym w polsko-żydowskim Tarnowie (w latach 1918–1956), gdzie przed wojną prawie połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Pokaże również, jak w czasie Zagłady zmieniał się stosunek Polaków do ich żydowskich sąsiadów i w jaki sposób ci ostatni walczyli o przetrwanie. Przez pryzmat jednego miasta stawia najważniejsze pytania dotyczące historii stosunków polsko-żydowskich, w tym roli Polaków w czasie Zagłady.

Seminarium odbędzie się 26 marca 2024 r. o godzinie 11:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu (Plac bankowy 2, wejście od ul. Tłomackie) i nie będzie nagrywane.

 

dr Agnieszka Wierzcholska – studiowała historię, romanistykę i komunikację na Freie Universität w Berlinie i w École normale supérieure w Paryżu. Zajmuje się historią polsko-żydowskimi stosunków, Zagładą, prasą jidyszową oraz historią polsko-niemiecką. Wieloletnia pracowniczka naukowa w Instytucie Europy Wschodniej na Freie Universität w Berlinie, potem pracowała naukowo w Niemieckim Instytucie Historycznym w Paryżu. Od marca 2023 roku zatrudniona jest w Fundacji „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy”.

Najważniejsze publikacje naukowe:

  • Besatzungsgesellschaften und Mikrohistorie. Alltagspraxen polnisch-jüdischer Beziehungen im Generalgouvernement, in: Jörg Osterloh, Katharina Rauschenberger (Hg.), Der Holocaust. Neue Studien zu Tathergängen, Reaktionen und Aufarbeitungen, Frankfurt 2017, S. 99–120.
  • Beyond the Bystander. Relations Between Jews and Gentile Poles in the General Government, in: Frank Bajohr, Andrea Löw (Hg.), The Holocaust and European Societies. Social Processes and Social Dynamics, Basingstoke 2016, S. 267–287.
  • Helping, Denouncing, and Profiteering: A Process-Oriented Approach to Jewish–Gentile Relations in Occupied Poland from a Micro-Historical Perspective, in: "Holocaust Studies. Special Issue": Hana Kubátová, Jan Láníček (Hg.), Jews and Gentiles in Eastern Europe During the Holocaust in History and Memory 23 (2017), S. 34–58.
  • Auf Jiddisch in Paris: Zur ostjüdischen Immigrationspresse im Frankreich der Zwischenkriegszeit, in: "Simon-Dubnow-Institute-Yearbook" 9 (2010), S. 37–55.
  • Relations between the Bund and the Polish Socialist Party from a Micro-historical Perspective: Tarnów in the Interwar Period, in: "East European Jewish Affairs" 43 (2013), S. 297–313.
  • Gender in the Resurgent Polish Conservatism, in: Katharina Bluhm, Michai Varga (Hg.), New Conservatives in Russia and East Central Europe, London/New York 2019, S. 198–222.
  • Occupied Towns in Poland: Housing, Property and the Urban Space during the Shoah, in: "Journal of Modern European History" 20 (2022) 2, S. 218–235, doi: 1177/16118944221095624
Dzień: 26.03.2024
Godzina: 11:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny