Lucjan Dobroszycki (1925-1995) – zapomniany badacz (nie tylko) Zagłady
Zapraszamy na seminarium naukowe online poświęcone Lucjanowi Dobroszyckiemu, więźniowi getta łódzkiego i obozów niemieckich, którego życie i działalność przestawi dr Andrzej Czyżewski. Początek wydarzenia 25 stycznia o 11:00.
25.01.2022_event.jpg

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Link do rejestracji: https://jhi.clickmeeting.com/seminarium_czyzewski/register

 

Lucjan Dobroszycki urodzony w Łodzi, więzień tutejszego getta, a następnie Auschwitz, Buchenwaldu i Terezina w okresie powojennym postanowił zmierzyć się z rzeczywistością II wojny światowej w sposób naukowy. Rozpoczęte na nowoutworzonym Uniwersytecie Łódzkim studia historyczne, dokończył na uczelni w ówczesnym Leningradzie. Po powrocie do kraju znalazł zatrudnienie w Instytucie Historii PAN, gdzie rozpoczął nowatorskie badania nad prasą zarówno nielegalną, jak i oficjalną ukazującą się na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Równolegle prowadził intensywne badania nad źródłami do dziejów Zagłady, które przerwały wydarzenia Marca ’68. W następstwie ówczesnej nagonki antysemickiej Dobroszycki podjął decyzję o emigracji z Polski i wspólnie z rodziną osiadł w Nowym Yorku, a następnie związał się naukowo na szereg lat z YIVO. To jego staraniom zawdzięczamy m.in. angielskie wydanie skróconej wersja Kroniki getta łódzkiego, która doprowadziło do wzrostu zainteresowania dziejami łódzkiego getta i jego specyfiką.

W swoim wystąpieniu prelegent skupi się przede wszystkim na następujących problemach badawczych: biografia intelektualna Dobroszyckiego, w tym ewolucja jego lewicowego światopoglądu; założenia metodologiczne, którymi kierował się w pracy naukowej; wkład uczonego w rozwój badań nad okupacją w Polsce; last but not least podejmowane przez niego działania na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

 

dr Andrzej Czyżewski – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych UŁ. Zainteresowania badawcze: dzieje opozycji demokratycznej w powojennej Polsce, sytuacja środowiska naukowego w PRL, historia historiografii, polityka pamięci historycznej oraz oral history. Kierownik grantu NCN Pokolenie czy pokolenia Marca '68 – między oral history a metodą biograficzną, oraz członek zespołu grantowego realizującego projekt NPRH pt. Leksykon getta łódzkiego. Autor m.in.: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50-tych XX w. (2007), Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL (2021 – w druku).

__

 

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na youtube: https://www.youtube.com/user/JewHistInst

Zapraszamy do zapisania się do newsletteru ŻIH: https://www.jhi.pl/

__

 

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Dzień: 25.01.2022
Godzina: 11:00
Miejsce: online