Konflikt między Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów a Związkiem Religijnym Wyznania Mojżeszowego dotyczący żydowskich cmentarzy w Polsce (1964–1966)
Zapraszamy seminarium naukowe, które 14 maja 2024 r. poprowadzi dr hab. August Grabski.
seminaria (20).png

Zapraszamy seminarium naukowe, które 14 maja 2024 r. poprowadzi dr hab. August Grabski.

W okresie PRL życie mniejszości żydowskiej było zdominowane przez dwie organizacje: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) i Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego (ZRWM). Relacje między laickim TSKŻ a ZRWM bardzo często miały napięty, a niekiedy wręcz wrogi charakter. W połowie lat 60. jedną z płaszczyzn konfliktu okazała się kwestia tego, czy członkowie TSKŻ mogą być chowani na cmentarzach żydowskich bez obrzędów religijnych. Obie żydowskie organizacje zabiegały o poparcie swoich racji przez polskie władze: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komitet Centralny PZPR i Urząd ds. Wyznań. Czym zakończyła się ta swoista „wojna cmentarna”?

Seminarium odbędzie się 14 maja 2024 r. o godzinie 11:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu (Plac Bankowy 2, wejście od ul. Tłomackie).

 

dr hab. August Grabski, historyk, pracownik ŻIH i Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się głównie historią polskich Żydów po 1939 r. Autor m.in. monografii Centralny Komitet Żydów w Polsce. Historia polityczna (Warszawa 2015), redaktor tomu Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom IV, Holokaust i powojnie (1939-1946), Warszawa 2019.

 

_____

Na ilustracji: Pozostałości cmentarza żydowskiego w Szydłowcu, fot. Julia Pirotte, zbiory ŻIH ( ZIH-02-A-00182)

Dzień: 14.05.2024
Godzina: 11:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny