„Każdy pyta, co z nami będzie”. Co mieszkańcy getta warszawskiego wiedzieli o Zagładzie? | spotkanie
Zapraszamy na spotkanie wokół książki dr Marii Ferenc „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, wydanej w grudniu 2021 r. nakładem Wydawnictwa ŻIH.
23.01.2022_event_getto.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku


Ile wiedzieli‚ zamknięci w getcie warszawskim‚ Żydzi o tym‚ co dzieje się poza murami? Jakie znaczenie miały dla nich informacje o przebiegu wojny? Jak zdobywali wiadomości o eksterminacji Żydów‚ jakie pogłoski do nich docierały i jak na nie reagowali? Kiedy zrozumieli‚ że wszyscy Żydzi zostali skazani na śmierć?

Udział w rozmowie wezmą:

dr Maria Ferenc – socjolożka‚ badaczka Zagłady Żydów‚ pracowniczka Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Koordynatorka projektu badawczego „Encyklopedia getta warszawskiego”‚ współredaktorka kilku tomów dokumentów z Archiwum Ringelbluma

prof. Natalia Aleksiun – wykłada współczesną historię Żydów w Touro College, Graduate School of Jewish Studies w Nowym Jorku. W 2020 roku wydała publikację "Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust"

prowadzenie: Urszula Rybicka – publicystka, recenzentka i edukatorka, autorka stron Żydoteka i Żydowski Wrocław

__

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na youtube: https://www.youtube.com/user/JewHistInst

Zapraszamy do zapisania się do newsletteru ŻIH: https://www.jhi.pl/
__
Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Dzień: 23.01.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online