Helena Rubinstein – biografia z Polską w tle
Zapraszamy na seminarium naukowe 5 marca 2024 r., które poprowadzi dr Edyta Gawron.
seminaria (12).png

Wydarzenie na Facebooku

Helena Rubinstein (1872–1965) była jedną z bardziej znanych na świecie inwestorek w przemyśle kosmetycznych i z czasem stała się także kolekcjonerką, kreatorką i ikoną pop-kultury. Pochodząca z Krakowa Rubinstein jest często wymieniana wśród najbardziej znanych Żydówek na świecie. Jej historia była niedawno przedstawiona w ramach wystawy Helena Rubinstein. Pierwsza dama piękna w Żydowskim Muzeum Galicja, przygotowywanej we współpracy z Muzeum Żydowskim w Wiedniu. Wystawę tą wyróżniało od kilku poprzednich (w Wiedniu, Paryżu i Nowym Jorku) poszerzenie wątków polskich w biografii bohaterki. Życie Heleny Rubinstein było już także tematem co najmniej kilku biografii, z których większość koncentrowała się szczytowym okresie jej kariery biznesowej, okresie spędzonym w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku.

W najbardziej intensywnym okresie istnienia firma Heleny Rubinstein posiadała sto oddziałów w 14 krajach i zatrudniała około trzydziestu tysięcy pracowników! Część z nich stanowili członkowie jej bliższej i dalszej rodziny, jak również znajomi i nieznajomi emigranci z Polski, którym często pomogła wydostać się z Europy i usamodzielnić na obczyźnie. Kontakty Heleny Rubinstein z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi z Polski są jednym z mniej znanych wątków biografii, podobnie jak jej stosunek do Polski, zainteresowanie sytuacją polityczną i wydarzeniami w czasie II wojny światowej i Zagłady.

Wykład będzie połączeniem biografii ogólnej Heleny Rubinstein z wątkami polskimi na różnych etapach jej życia.

 

Dr Edyta Gawron jest adiunktką w Instytucie Judaistyki UJ. Specjalizuje się w historii współczesnej Żydów w Polsce w XX w., w szczególności Żydów krakowskich. Współautorka i współredaktorka m.in. książki Nie tylko Kroke. Historia Żydów krakowskich (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022). Kuratorka i współkuratorka wystaw – m.in. wystawy stałej Kraków – czas okupacji 1939–1945 w dawnej Fabryce Schindlera (oddział Muzeum Krakowa) oraz wystawy czasowej Helena Rubinstein. Pierwsza Dama Piękna (Żydowskie Muzeum Galicja). Prezeska Zarządu Fundacji prowadzącej Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie i przewodnicząca Akademickiej Rady Doradczej europejskiego projektu EHRI (European Holocaust Research Infrastructure). Stypendystka Yad Vashem, Departamentu Stanu USA, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz programu Erasmus+.

_____

Zdjęcie pochodzi z kolekcji prywatnej Elizabeth Szancer.

Dzień: 05.03.2024
Godzina: 11:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny