«Filozofia wobec Zagłady» | Premiera ksiązki
Zapraszamy na spotkanie promocyjne poświęcone książce „Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej, Martina Heideggera i poststrukturalizmu" autorstwa dr. Piotra Kendziorka, wydanej przez Wydawnictwo ŻIH. Z autorem i dr. hab. Adamem Lipszycem porozmawia dr hab. Piotr Weiser. Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 18:00 w holu ŻIH, a transmisja będzie dostępna na Facebooku ŻIH.
czwartki 2023 (1).png

Link do wydarzenia na Facebooku.

Piotr Kendziorek ukazuje problematykę Zagłady w świetle europejskiej filozofii drugiej połowy XX wieku. Śledzi, jak kluczowi intelektualiści i filozofowie tego okresu odnosili się do kwestii społeczno-kulturowych źródeł nazizmu i zagłady Żydów. W poszczególnych rozdziałach poddaje analizie jeden lub dwa teksty, które uważa za najważniejsze w dorobku wybranych przez siebie myślicieli w perspektywie ich wkładu w refleksję filozoficzną nad antysemityzmem i nazizmem w kontekście Zagłady. Uważnie analizując przede wszystkim koncepcje niemieckich i francuskich myślicieli związanych z szeroko rozumianą teorią krytyczną oraz myślą poststrukturalistyczną – takich jak Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard – a także uwzględniając spuściznę Martina Heideggera, stawia hipotezę o wielkiej mocy: Zagłada odmieniła filozofię europejską XX wieku i XXI wieku, jak pisze prof. Szymon Wróbel, w sposób nieodwołalny i nieodwracalny.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 18:00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, a transmisja będzie dostępna na Facebooku ŻIH.

Z autorem, dr. Piotrem Kendziorkiem, oraz dr. hab. Adamem Lipszycem porozmawia dr hab. Piotr Weiser.

Książkę można kupić w stacjonarnej i internetowej Księgarni na Tłomackiem.

 

 

dr Piotr Kendziorek – historyk idei i filozof, pracownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Pracę doktorską obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się m.in. problematyką antysemityzmu w perspektywie teorii krytycznej, filozoficzną refleksją nad Zagładą i historią Żydów polskich w XX wieku. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz książek, w tym: Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie. W kręgu interpretacji neomarksistowskich (2005), Program i produktywizacja Żydów polskich w działalności CKŻP (2016), Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku (2020), a także współautorem monografii o debatach poświęconych tzw. kwestii żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej – Die „Judenfrage” in Ostmitteleuropa. Historische Pfade und politisch-soziale Konstellationen (2015).

dr hab. Adam Lipszyc – filozof, tłumacz, eseista. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Autor m.in. książek Ślad judaizmu w filozofii XX wieku (2009), Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (2018) i Freud: logika doświadczenia. Spekulacje marańskie (2019).

dr hab. Piotr Weiser - historyk kultury, kierownik Zakładu Antropologii Kultury Współczesnej w Katedrze XX i XXI w. UKSW, koordynator projektów naukowych w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Autor takich publikacji jak Okropny był ten Majdanek, a tak trudno go opuszczać... Próba antropologii kacetu (2020), To nie wymyśliłem ten kraj... Izrael Hłaski (2015).

 

Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce i dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB] fundacja_rozy_luksemburg_logo.jpg [62.08 KB]

Dzień: 23.02.2023
Godzina: 18:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny, online