Dyskusja wokół książki 'Warsze - Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014'.
Zapraszamy 12 kwietnia o godz. 19 na spotkanie online dotyczące książki “Warsze, Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014” organizowane przez Centrum Kultury Jidysz. Partnerem spotkania jest Żydowski Instytut Historyczny.
12.04.2021_event.jpg

Agnieszka Żółkiewska, Sylwia Chutnik i Franciszek Bojańczyk w rozmowie o historii Żydów w Warszawie.

 

Zobacz wydarzenie na facebooku

 

Książka "Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414–2014" to praca zbiorowa członków Pracowni Społeczności Wielkomiejskich, działającej w ŻIH od grudnia 2017 r. Autorami publikacji są dr Paweł Fijałkowski, Marta Janczewska, prof. dr hab. Andrzej Żbikowski i dr Agnieszka Żółkiewska.

“Jest to pierwsza publikacja opisująca dzieje warszawskiej społeczności żydowskiej od jej średniowiecznych początków do naszych czasów. Historia warszawskich Żydów została ukazana na szerszym tle historii miasta, ze szczególnym uwzględnieniem innych mniejszościowych społeczności wyznaniowych i narodowych współtworzących organizm miejski. Głównym celem było przedstawienie Warszawy jako jednego z najważniejszych w Europie centrów żydowskiego życia kulturalnego i politycznego, a jednocześnie ukazanie wkładu Żydów w gospodarczy i kulturalny rozwój stolicy” [opis wydawcy].

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu FB CKJ.

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dzień: 12.04.2021
Godzina: 19:00
Miejsce: online