Donosiciel bunkra Krysia wykryty po osiemdziesięciu latach
Podczas Czwartku na Tłomackiem 27 czerwca 2024 r. prof. Dariusz Libionka porozmawia z Adrianem Sandakiem o dokonanym przez niego przełomowym odkryciu tożsamości konfidenta, który zdradził Niemcom lokalizację bunkra „Krysia”, w którym ukrywał się m.in. Emanuel Ringelblum wraz z rodziną.
wydarzenia na stronę(59).png

Wydarzenie na Facebooku

Wśród kilkudziesięciorga Żydów ukrywających się w bunkrze „Krysia” przy ul. Grójeckiej 81 w Warszawie był historyk polsko-żydowski Emanuel Ringelblum. Bunkier został wykryty przez Niemców na skutek donosu, a jego mieszkańcy zamordowani. Przez niemal osiemdziesiąt lat sprawa donosu i nazwisko konfidenta były tajemnicą. Badacz historii II wojny światowej Adrian Sandak dotarł jednak do dokumentów kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego AK, które pozwoliły poznać tożsamość niemieckiego konfidenta.

Kim był? Czy był przedmiotem śledztwa Polskiego Państwa Podziemnego? Czy spotkała go kara? O badanych dokumentach i wynikach tych badań z Adrianem Sandakiem porozmawia prof. Dariusz Libionka.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym i będzie transmitowane na Facebooku ŻIH.

 

Adrian Sandak – badacz historii drugiej wojny światowej (państwo podziemne, kontrwywiad). Absolwent slawistyki, tłumacz przysięgły języka czeskiego. Autor książki Muszkieterowie 1939–1942. Historia tajnej organizacji wywiadowczej (2022)

prof. Dariusz Libionka – historyk, badacz tematyki żydowskiej, m.in. stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku, czy postaw Kościoła i kleru katolickiego wobec Zagłady. Redaktor naczelny rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Kierownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku.

Dzień: 27.06.2024
Godzina: 18:00
Miejsce: na żywo w ŻIH, transmisja online