Czasy rewolucji. Polscy Żydzi w wydarzeniach lat 1905-1907
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Czwartków na Tłomackiem, które odbędzie się 2 lutego o godzinie 18:00. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na Facebooku ŻIH.
Kopia Powstania FB wydarzenie(19).png

Zobacz wydarzenie na Facebooku.

Okres rewolucji lat 1905-1907 przyniósł wielką aktywizację politycznych środowisk żydowskich (w demonstracjach i innych akcjach brali udział także ludzie religijni; czasami nawet prowadzono agitację w bóżnicach). Żydzi, szczególnie członkowie Bundu, często byli inicjatorami podejmowania akcji masowych. Podobnie było w przypadku zbrojnego oporu. Uczniowie żydowscy wsparli swych kolegów w walce o polską szkołę w okresie strajku szkolnego. Atmosfera rewolucyjna, jaka panowała zwłaszcza 30 X 1905 w czasie manifestacji z powodu nadania konstytucji, zaowocowała wyraźnym zbliżeniem polsko-żydowskim. 

O udziale polskich Żydów w wydarzeniach lat 1905-1907 z dr. hab. Grzegorzem Krzywcem będzie rozmawiał dr Kamil Piskała.

 

dr hab. Grzegorz Krzywiec – pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się dziejami polskiej inteligencji, antysemityzmem, ideologiami prawicowymi i tradycjami antyoswiecenieniowymi w Europie. Autor m.in. książek Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobraźni i praktyk antysemickich na ziemiach polskich przed Wielką Wojną (1905–1914) (2017) i Szowinizm po polsku: przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905) (2009).

dr Kamil Piskała – historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim dziejami emancypacyjnych i progresywnych ruchów społeczno-politycznych w pierwszej połowie XX w., a także historią intelektualną, historią społeczną i fenomenem „people’s history” (był m.in. redaktorem polskiego wydania klasycznej A People’s History of the United States Howarda Zinna). Jest m.in. współautorem monografii podsumowującej projekt From Cotton and Smoke: Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994) (2018), a także wstępu i opracowania książki Kobiety niepodległości. Wspomnienia z lat 1910–1918 (2019).

 

_____

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Dzień: 02.02.2023
Godzina: 18:00
Miejsce: online