Atlas historyczny getta łódzkiego | seminarium naukowe
Zapraszamy na seminarium naukowe online 21 listopada 2023 r., które poprowadzi dr Adam Sitarek.
seminaria (13).png

Link do rejestracji

Wydarzenie na Facebooku

Na seminarium zaprezentowany zostanie projekt „Atlas historyczny getta łódzkiego” realizowanego w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.

„Holokaust postrzegamy jako głęboko geograficzny fenomen” – to słowa autorów fundamentalnej pracy Geographies of the Holocaust Anne Knowles, Tima Cole’a i Alberto Giordano. To niezwykle trafne spostrzeżenie można odnieść również do przestrzeni getta łódzkiego. Wspomniana praca stała się inspiracją do podjęcia próby opowiedzenia historii getta w duchu humanistyki przestrzennej.

Kolejnym elementem decydującym o podjęciu próby stworzenia Atlasu… było niezwykłe bogactwo zachowanych materiałów dotyczących getta łódzkiego – poza spuścizną biurokracji getta zawierającymi bogate dane statystyczne zachowało się wiele dokumentów, map, ilustracji i fotografii (także w zbiorach ŻIH) pozwalających odnieść się do miejsca i przestrzeni łódzkiej „dzielnicy zamkniętej”.

Na seminarium zaprezentowane zostaną założenia projektu, wśród których znajduje się m.in. konceptualizacja i wizualizacja, zjawiska nazwanego w literaturze przedmiotu geografią opresji. Pokazane zostaną również szczątkowe wyniki przeprowadzonych badań – wybrane zjawiska i wydarzenia z historii getta łódzkiego, których nigdy do tej pory nie analizowano korzystając z metod humanistyki przestrzennej.

 

Ilustracja – mapa getta łódzkiego ze zbiorów ŻIH (sygn. 245/65).

_____

Dr Adam Sitarek – historyk i edukator, adiunkt w Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana na Uniwersytecie Łódzkim, przewodnik w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; stypendysta Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk (2012-2013); przewodniczący Stowarzyszenia Centrum Badań Żydowskich, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, European Association of Jewish Studies oraz European Association for Digital Humanities. Autor monografii Otoczone drutem państwo. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego (2015), za którą otrzymał nagrodę historyczną tygodnika Polityka. Redaktor naukowy szeregu wydawnictw źródłowych poświęconych historii getta łódzkiego, m.in. Rok za drutem. Obwieszczenia Przełożonego Starszeństwa Żydów z getta łódzkiego (2020), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego (2014), Kronika getta łódzkiego (5 tomów, 2009) oraz świadectw osobistych m.in. Dzienika Victora Hahna (2020), Dziennika Heńka Fogla (2019) i Dziennika Dawida Sierakowiaka (2015). Kierownik projektów naukowych: Leksykon getta łódzkiego oraz Topografia Zagłady. Atlas historyczny getta łódzkiego.

Kontakt: adam.sitarek@uni.lodz.pl

Dzień: 21.11.2023
Godzina: 11:00
Miejsce: online