Żydzi w Berlinie – historia i historiografia

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich.
Seminaria_czerwiec_berlin.png

 

Udokumentowane źródłowo początki obecności Żydów w Berlinie sięgają lat 40. XIII w. Jednakże powstałe wówczas skupisko było niewielkie, a prześladowania położyły kres jego istnieniu. W 1671 r. wyznawcy judaizmu zaczęli ponownie napływać do Berlina, w efekcie czego powstała gmina żydowska. W 1750 r. w Berlinie mieszkało zaledwie 2190 Żydów, jednakże społeczność żydowska rozwijała się szybko wraz z miastem, a jej członkowie odegrali ważną rolę w rozwoju bankowości, handlu i przemysłu. W 1910 r. w Berlinie żyło ponad 140 tysięcy Żydów, którzy stanowili 4 % mieszkańców miasta i jednocześnie około 24 % ogółu wyznawców mozaizmu w Niemczech. Proces integracji z otoczeniem zaowocował rosnąca liczbą osób postrzegających swą żydowskość wyłącznie w wymiarze przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Berlin stał się niemiecko-żydowską metropolią kulturalną, której rozwój został przerwany przez Holokaust. 

Liczba opracowań poświęconych dziejom żydowskiej społeczności Berlina jest znacząca, przy czym najstarsze z nich pochodzą z głębi XIX w. Są to publikacje ukazujące całościowo dzieje wspólnoty lub poświęcone wybranym zagadnieniom z jej życia. Ich autorzy przedstawiają rozwój i wewnętrzne zróżnicowanie społeczności, miejsce i rolę berlińskich Żydów (żydowskich Berlińczyków) w życiu miasta.

Seminarium poprowadzi dr Paweł Fijałkowski — pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego i varsavianista.

Data i miejsce: 19 czerwca 2018, godz. 11.00, sala w Błękitnym Wieżowcu.

Zapraszamy!

 

 

Żydowski Instytut Historyczny