Uchwała Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego

budynek_front_zw_1.jpg

Warszawa, 13.02.2024 r.

Uchwała

Rada Programowa Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem merytorycznym za 2023 r. oraz zarzutami prasowymi przekazanymi w portalu OKO.press, a także wyjaśnieniami Dyrektor Moniki Krawczyk, przekazała swoje rekomendacje odnośnie potrzeby wprowadzenia odpowiednich korekt funkcjonowania instytucji, niemniej jednak nie znajduje podstaw do krytycznej oceny pracy Dyrekcji, postępującej zgodnie z planami merytorycznymi i finansowymi zaakceptowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (organizatora). W ostatnim czasie ŻIH przeprowadził wiele projektów wpływających korzystnie na rozwój nauki, popularyzacji wiedzy o historii polskich Żydów oraz postrzeganie pracy na rzecz stosunków polsko-żydowskich na arenie międzynarodowej.

Rada zwraca uwagę na anonimowy charakter zarzutów, oraz to, że nie wpłynęły one do powołanych organów (zgodnie z procedurą antymobbingową, związków zawodowych ani nie były zgłaszane w żaden inny sposób). W szczególności do Rady Programowej w obecnej i poprzedniej kadencji nie wpłynęły żadne skargi na funkcjonowanie Instytutu ani merytoryczne, ani dotyczące relacji międzyludzkich.

Rada postuluje by w konsultacji z pracownikami zaktualizować procedurę antymobbingową Instytutu, pochodzącą z 2013 r. Rada postuluje także, aby w posiedzeniach Rady brał udział przedstawiciel Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Rada odnotowuje z zadowoleniem fakt, że Dyrekcja zwróciła się już do MKiDN z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli działalności ŻIH.

Uchwała została przyjęta po głosowaniu jednogłośnie przez obecnych członków Rady.