Trzeci tom Archiwum Ringelbluma dostępny po angielsku

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Ukazał się angielski przekład 3. tomu Archiwum Ringelbluma – Oyneg Shabes. People and Works („Ludzie i prace Oneg Szabat”) w opracowaniu Aleksandry Bańkowskiej i Tadeusza Epszteina. Przekład wszystkich tomów jest jednym z elementów Programu Oneg Szabat.
wide_ARGtitle4.jpg

W 3. tomie Archiwum Ringelbluma znajdziemy obszerną dokumentację dotyczącą działalności samej grupy Oneg Szabat – tajnej organizacji getta warszawskiego – i jej wysiłków podejmowanych w celu zaalarmowania świata o Zagładzie. W pierwszej części dokumentów znalazły się materiały o charakterze personalnym, m.in. lista adresowa współpracowników Oneg Szabat. Do drugiej grupy włączono spisy archiwalne dokumentów zdeponowanych w zbiorach ARG. Pokazują one metody i efekty pracy zespołu, a jednocześnie informują o osobach biorących udział w działalności Oneg Szabat.

_en_arg3_sm.jpg

 

Dokumenty z trzeciej grupy dotyczą programu naukowego zespołu. Są to konspekty, plany i ankiety służące do zbierania dokumentacji historycznej przeznaczonej do monografii naukowej o losach ludności żydowskiej podczas wojny. Dwie ostatnie grupy odnoszą się do działalności informacyjnej Oneg Szabat. Obejmują „Biuletyny Oneg Szabat” i „Wiadomości ARG”, czyli serwisy informacyjne zbierające dane o losie różnych skupisk żydowskich na ziemiach polskich, a także najważniejsze materiały dokumentujące przebieg Zagłady: raporty o ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem, raporty „Drugi etap”, „Gehenna Żydów polskich” i wreszcie raport o akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r.

Zobacz książkę w Wydawnictwie ŻIH

Kup książkę w Księgarni na Tłomackiem

Zobacz książkę w Centralnej Bibliotece Judaistycznej

 

W 2020 r. planujemy publikację w języku polskim trzech ostatnich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma:

Listopad: Tom 18: Prasa getta warszawskiego: Haszomer Hacair

Grudzień: Tom 25a: Pisma rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry. Kazania z getta warszawskiego oraz Tom 36: Uzupełnienia. Dokumenty, regesty, aneksy

Wydanie pełnej edycji Archiwum Ringelbluma jest częścią programu Oneg Szabat.Żydowski Instytut Historyczny