Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956) – zapraszamy na wystawę czasową

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Wielkimi krokami zbliża się otwarcie nowej wystawy czasowej poświęconej sztuce wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956). Zapraszamy już 21 kwietnia!
Projekt bez tytułu(1).png

Wystawa poświęcona będzie recepcji żydowskiego powstania w sztuce powojnia oraz okresu stalinowskiego. To pierwsza w historii przeglądowa i kontekstowa ekspozycja umożliwiająca głęboki wgląd w ówczesne sposoby obrazowania oraz upamiętniania zbrojnego oporu w getcie.

Na wystawie zaprezentowany zostanie obszerny wybór prac plastycznych, często zupełnie nieznanych szerokiemu gronu odbiorców, między innymi wielkoformatowe socrealistyczne obrazy olejne, projekty plakatów rocznicowych z lat 1945-1948, ilustracje publikowane w prasie i książkach, a także rysunki, fotografie, rzeźby i dzieła metaloplastyczne z epoki. Zgromadzone na ekspozycji prace pochodzić będą w przeważającej mierze z unikatowych zbiorów ŻIH-u.

Wystawie towarzyszyć będzie program wydarzeń (spotkań, oprowadzań i pokazów filmowych) oraz bogato ilustrowany katalog, ujmujący w poszerzonym zakresie wyniki przeprowadzonych przez kuratorów kwerend. 

Kuratorami wystawy są: Marta Kapełuś i Michał Krasicki (ŻIH) oraz dr Piotr Słodkowski (ASP w Warszawie).

Wystawę będzie można oglądać w siedzibie ŻIH od 21 kwietnia do 1 października 2023 roku.

 

ilustracja: plakat autorstwa Witolda Kalickiego, zbiory ŻIH

Żydowski Instytut Historyczny