Priorytet: digitalizacja

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Dokładnie rok temu, w październiku 2012 roku, rozpoczęliśmy budowę Centralnej Biblioteki Judaistycznej
_78B8274.jpg

Dokładnie rok temu, w październiku 2012 roku, rozpoczęliśmy budowę Centralnej Biblioteki Judaistycznej — cyfrowego archiwum, w którym przechowywany będzie księgozbiór oraz najważniejsze dokumenty archiwalne stanowiące dziedzictwo Żydów polskich. Realizacja jednego z najważniejszych projektów ŻIH stała się możliwa dzięki dotacji otrzymanej od MKiDN w PW Kultura +/ priorytet Digitalizacja oraz wsparciu udzielonemu przez Taube Philantropies i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

- Centralna Biblioteka Judaistyczna jest pierwszym krokiem na drodze do realizacji jednego z kluczowych priorytetów ŻIH — budowy cyfrowego repozytorium, zawierającego wszystkie zbiory biblioteczne i archiwalne, znajdujące się w dyspozycji Instytutu, których wolumen liczy 80 tysięcy ksiąg, 585 tytułów prasy żydowskiej, a jeśli chodzi o dokumenty archiwalne, szacowany jest na ok. 7 milionów stron  mówi prof. Paweł Śpiewak, Dyrektor ŻIH.

– W strukturze Instytutu została powołana pracownia opracowywania i opisu zbiorów. Jej zespół tworzą uznani historycy, których doświadczenie i wiedza zapewnią jak najlepszy pod względem merytorycznym opis zdigitalizowanych dokumentów. Dużo już zrobiliśmy, ale to dopiero początek prac nad zachowaniem i szerokim udostępnieniem naszych zbiorów – dodaje prof. Śpiewak, zaznaczając, że opracowywanie dokumentów znajdujących się w archiwum ŻIH traktuje jako najważniejsze zadanie stojące przed Instytutem, do realizacji którego skierował wszystkich pracowników merytorycznych.

Do końca lipca 2014 roku zostanie przeprowadzona digitalizacja części kolekcji starodruków z okresu XVI–XVIII wieku zawierająca liczne wydania Biblii i Talmudu, dzieła kabalistyczne, responsa rabinackie, dzieła z zakresu historii, językoznawstwa, filozofii oraz zbiór czasopism XIX i XX wieku w języku jidysz, niemieckim i polskim.

Żydowski Instytut Historyczny