Oświadczenie ws. uszkodzenia Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie

Grafiki na stronę(6).png

Fragment Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie, domena publiczna

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z głęboką troską przyjął informację o uszkodzeniu Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie (wg projektu Leona Suzina z 1946 r.), z którego odkręcono ozdobną plakietę z brązu. Plakieta pozostaje obecnie pod opieką Działu Sztuki ŻIH, dokąd trafiła przekazana przez osobę, która ją znalazła (dziękujemy za wrażliwość i zadanie sobie trudu zabezpieczenia elementu pomnika!). Sprawa uszkodzenia pomnika została przekazana 22 lutego 2024 r. do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z prośbą o podjęcie stosownych działań. 28 lutego 2024 ŻIH przekazał element przedstawicielowi Zarządu Terenu Publicznych celem ponownego zamontowania plakiety.