Miniatury macew w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Polecamy lekcję poświęconą miniaturowym macewom na portalu DELET.
macewa_c-500_2.jpg

Niemal zapomnianym dziś zwyczajem żydowskim było przechowywanie w domach kamiennych, drewnianych i metalowych miniatur nagrobków.

Miniatury macew wykonywano często w formie obelisków (jak ten widoczny na zdjęciach). W ten sposób upamiętniono między innymi Moszego Mordechaja syna Jissachara, zmarłego w Złoczowie 20 grudnia 1892 roku:

Ku pamięci dnia
odejścia mojego ojca
Moszego Mordechaja
syna pana Jissachara, niech jego pamięć będzie błogosławiona.
Odszedł 1 [dnia] miesiąca tewet
5653 w mieście
Złoczów.
Niech dusza jego będzie związana w woreczku żywych.


Zachęcamy do zapoznania się z lekcją Krzysztofa Bielawskiego, badacza cmentarzy żydowskich, na portalu Delet, prezentującą unikalne miniatury macew ze zbiorów ŻIH: https://delet.jhi.pl/pl/lessons/public/251

Żydowski Instytut Historyczny