Program Marszu Pamięci 22 lipca 2014

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Marsz wyruszy spod pomnika Umschlagplatz (ul. Stawki 5/7) o godz. 17:00
551115_3502242364115_413920696_n.jpg

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma we współpracy z organizacjami żydowskimi, korczakowskimi, działającymi na rzecz zachowania pamięci o Żydach oraz ochrony praw dziecka zapraszają na Marsz Pamięci, który odbędzie się 22 lipca 2012 roku w Warszawie.

22 lipca minie 70 lat od rozpoczęcia pierwszej akcji likwidacji getta warszawskiego, w wyniku której zamordowano w obozie zagłady Treblince ponad 250 tysięcy żydowskich mieszkańców Warszawy. W tym dniu chcemy oddać hołd wszystkim ofiarom Zagłady dokonanej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, szczególnie milionowi żydowskich dzieci.

Rok 2012 został z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka, który zginął w Treblince w 1942 roku razem ze swoimi współpracownikami i wychowankami. W rocznicę tych wydarzeń organizujemy marsz dedykowany pamięci ofiar Zagłady, a przede wszystkim – dzieci. Wierzymy, że będzie to właściwa forma uczczenia obu rocznic. 

Zapraszamy warszawiaków i wszystkich, dla których ważna jest pamięć o przeszłości oraz idee i wartości korczakowskie. Przypominając ostatnią drogę Janusza Korczaka, pragniemy, aby była to symboliczna droga „powrotna”, od śmierci do życia.

 

Program Marszu

17:00 Uroczyste rozpoczęcie Marszu Pamięci pod pomnikiem Umschlagplatz (ul. Stawki 5/7)

- Treny Jeremiasza

- rozdanie uczestnikom Marszu wstążek pamięci

ok. 17:40 Dodatkowy punkt zborny na placu przed Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
- miejsce, w którym kolejni uczestnicy Marszu mogą dołączyć do reszty grupy

ok. 19:00 Zakończenie Marszu przed Domem Dziecka im. Janusza Korczaka (ul. Jaktorowska 6)

- wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
- solowy występ Mikołaja Trzaski
- zawieszanie przez uczestników Marszu wstążek pamięci przed Domem Dziecka

Trasa Marszu przebiegać będzie następującymi ulicami: 

Stawki, Karmelicką, Dzielną, Smoczą, Nowolipie, Żelazną, Chłodną, Towarową, Jaktorowską.

 

 

Partnerzy Marszu Pamięci:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka, Fundacja Beit Warszawa, Fundacja Kidprotect.pl, Fundacja Korczakowska, Fundacja Żyd niemalowany – Muzeum Wieczny Tułacz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Laboratorium WIĘZI — Instytut Analiz Społecznych i Dialogu, Midrasz, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy – Oddział Korczakianum, Muzeum Niepodległości, Słowo Żydowskie, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Otwarta Rzeczpospolita” – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Urząd miasta stołecznego Warszawy, Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Honorowy patronat Marszu Pamięci
Prezydent m. st. Warszawy
Rzecznik Praw Dziecka
Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu

Patronat medialny
Polskie Radio
Midrasz
Słowo Żydowskie

Żydowski Instytut Historyczny