»Looking at the Ghetto ...« The Warsaw Ghetto Uprising: Eighty Years in Retrospect | konferencja w Instytucie Dubnowa w Lipsku

Autor: Jewish Historical Institute
Zapraszamy na międzynarodową konferencję “»Looking at the Ghetto…« The Warsaw Ghetto Uprising: Eighty Years in Retrospect” organizowaną przez Instytut Historii i Kultury Żydów im. Simona Dubnowa w Lipsku, która odbędzie się w Lipsku w dniach 17-19 kwietnia 2023 r. Na konferencji, której partnerem jest Żydowski Instytut Historyczny, wystąpią dr Maria Ferenc, dr Karolina Szymaniak i prof. Andrzej Żbikowski z Działu Naukowego ŻIH, a także dr Agnieszka Kajczyk z Działu Dokumentacji Dziedzictwa.
Grafiki na stronę(7).png

Konferencja "»Looking at the Ghetto ...«" upamiętnia powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło 80 lat temu. Prelegenci wygłoszą swoje wystąpienia w języku niemieckim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Konferencja będzie transmitowana cyfrowo. Wykład inauguracyjny wygłosi znany historyk Jan Tomasz Gross.

80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, niedostatecznie uzbrojeni Żydzi wzniecili powstanie w warszawskim getcie, aby zapobiec deportacji do obozów zagłady. Przez kilka tygodni toczyli zaciekłe walki z niemieckimi siłami okupacyjnymi. Próbując zdusić powstanie, Niemcy doszczętnie zniszczyli getto i wymordowali większość pozostałych w nim osób.

Pamięć o powstaniu stała się kontrowersyjnym tematem niemal natychmiast po jego stłumieniu przez wojska niemieckie. W 1948 roku na ruinach getta warszawskiego odsłonięto pomnik upamiętniający bohaterów getta. Kiedy kanclerz RFN Willy Brandt ukląkł przed tym pomnikiem podczas swojej oficjalnej wizyty w Polsce w 1970 roku, jego gest wywołał ożywione debaty w Niemczech i nie tylko. W Izraelu obok rywalizacji lewicy i prawicy o dziedzictwo powstania rósł konflikt o znaczenie bohaterstwa – rozumianego jako walka o przetrwanie albo jako aktywny opór. W Polsce zaangażowanie Marka Edelmana w ruch „Solidarności” oznaczało splątanie upamiętnienia powstania ze współczesną historią Polski. Artykuł Jana Błońskiego z 1987 roku pt. „Biedni Polacy patrzą na getto” wywołał emocjonalną debatę na temat roli ludności polskiej wobec żydowskiej Zagłady, która w różnych formach trwa do dziś.

Konferencja będzie poświęcona powstaniu w getcie warszawskim i pamięci o nim. Poruszone zostaną tematy uniwersalizmu i partykularyzmu, nacjonalizacji i akulturacji, doświadczenia i pamięci, związane z destrukcją antropologicznych pewników, transformacji samoświadomości Żydów oraz znaczenia getta jako punktu przejścia między życiem a śmiercią.

Partnerami konferencji  są: Muzeum Bojowników Getta – Bejt Lochamej ha-Geta’ot, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich na Uniwersytecie w Hajfie, The Moreshet Mordechai Anielevich Memorial Holocaust Study and Research Center; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; a także kadra profesorska Instytutu Literatury Słowiańskiej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Lipsku. Konferencja jest finansowana przez Fundację Alfreda Landeckera.

 

Więcej informacji: https://www.dubnow.de/veranstaltung/patrząc-na-getto-warszawskie-getto-uprising-eighty-years-in-retrospect-1

Program konferencji:

 

 

Ilustracja

W zbiorach United States Holocaust Memorial Museum znajdują się fotografie wykonane przez polskiego strażaka Leszka Grzywaczewskiego w czasie powstania. Zostały one odkryte dopiero niedawno.

 

 

 

Jewish Historical Institute