Książka „Zdobione zwoje Estery...” z Nagrodą im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Książka dr Dagmary Budzioch „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku”, t. 1. „Zarys problematyki”, t. 2. „Reprodukcje” (Wydawnictwo ŻIH, Warszawa 2019) została uhonorowana w III edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka jako najlepsza publikacja książkowa w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce w 2019 roku.
zwoj_estery.jpg

Zwój Estery (hebr. megillat Ester)  /  zbiory ŻIH

 

W piątek 20 listopada 2020 ogłoszono laureatów III edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka. Nagroda ta przyznawana jest z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth.

Najlepszą naukową publikacją książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce w 2019 roku uznana została książka dr Dagmary Budzioch „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku”, t. 1. „Zarys problematyki”, t. 2. „Reprodukcje” (Wydawnictwo ŻIH, Warszawa 2019).

„Publikacja jest bardzo starannie i atrakcyjnie zrealizowania pod względem edytorskim. Oprawa graficzna, papier, jakość druku i mnogość ilustracji o starannie ustawionych kolorach sprawiają, że książka przez sam wygląd staje się przedmiotem pożądania” – powiedział w laudacji o książce dr Budzioch prof. Andrzej Trzciński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

II nagrodę otrzymali prof. dr. hab. Marcin Wodziński i dr. hab. Waldemar Spallek za publikację „Chasydyzm. Atlas historyczny” (Wydawnictwo Austeria, Kraków 2019). Z kolei III nagrodą wyróżniono dr Hannę Kozińską-Witt za pracę „Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019).

Do nagrody nominowane były także pozycje: „Archiwum Ringelbluma. Antologia”, wstęp Jacek Leociak, opracowanie Marta Janczewska, Jacek Leociak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2019, Seria: Biblioteka Narodowa oraz „Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła / Jewish Territorial Self-Government in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Sources”, wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Nominowanym.

 

Zobacz książkę „Zdobione zwoje Estery…” w Wydawnictwie ŻIH i Księgarni na Tłomackiem

Żydowski Instytut Historyczny