Konferencja „Partnerstwo na rzecz kultury i dziedzictwa – doświadczenia i rezultaty Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG"

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku od 3 do 4 października 2023 roku trwała konferencja „Partnerstwo na rzecz kultury i dziedzictwa – doświadczenia i rezultaty Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG”, na której Żydowski Instytut Historyczny reprezentowała wicedyrektorka Małgorzata Sołtysik.
fot. MKiDN (12).jpg

fot.MKiDN

Konferencja podsumowywała Program Kultura, w ramach którego dofinansowano projekty z całej Polski, a także z innych krajów Europy Środkowej i państw bałtyckich. Dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ŻIH realizuje przewidziany na lata 2020–2024 projekt predefiniowany „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2020 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Wicedyrektorka ŻIH Małgorzata Sołtysik opowiedziała o zaangażowaniu ŻIH w to przedsięwzięcie. W ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” wykonaliśmy tysiące kopii naszych zbiorów, a także zdjęć udostępnionych w ramach programu „Zapisz jako”. Opracowaliśmy i zadbaliśmy o odpowiednią konserwację prawie dwóch tysięcy obiektów, w tym relacji ocalałych z Zagłady, rękopisów, dzieł sztuki czy zdjęć z getta warszawskiego. Opracowane zbiory udostępniamy w Centralnej Bibliotece Judaistycznej i na portalu Delet, na wystawach plenerowych, takich jak „Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim” czy „Przesiedleni. 14 historii z warszawskiego getta”, a także w czasopiśmie „Tłomackie 3/5”. Wykorzystywaliśmy je też podczas seminariów dla nauczycieli i edukatorów, poświęconych nauczaniu o Zagładzie i Archiwum Ringelbluma.

Uczestnicy konferencji otrzymali specjalny album podsumowujący Program, wysłuchali koncertu norweskiego muzyka Karla Seglema, odwiedzili też Zamek w Malborku oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

 

ZDK 2022 B PL.png [45.41 KB]

Żydowski Instytut Historyczny