The March of Remembrance — 22nd April

Written by: Jewish Historical Institute
The March begins at the Umschlagplatz monument (5/7, Stawki Street)

Emanuel Ringelblum’s Jewish Historical Institute in the collaboration with Jewish and Korczak’s organizations working to preserve the memory of Jews and to protect children’s rights invite to the March of Remembrance, which will take place on 22nd July, 2012 in Warsaw.

On 22nd July it will be 70 years since the beginning of the first liquidation action of the Warsaw Ghetto which led to the murder of more than 250 thousends of Jewish residents of Warsaw in the extermination camp in Treblinka.

The year 2012, with the initiative of the Ombudsman for Children, was declared the Year of Janusz Korczak, who died in Treblinka in 1942 together with his colleagues and pupils. On the anniversary of these events we are organizing the march dedicated to the memory of the Holocaust victims, and most of all — children. We believe that it will be a proper way to honor both anniversaries.

We invite Warsaw residents and all those, to whom the memory of the past and Korczak’s ideas and values are important. By recalling the last journey of Janusz Korczak, we wish it to be a symbolical “return” journey from death to life.

The program of the March

17:00 The opening ceremony of the March of Remembrance at the Unschlagplatz monument (5/7 Stawki Street)
- the Book of Lamentations

giving away the ribbons of remembrance to the participants of the March

 

around 17:40 Additional meeting poiny at the square in front of the Pawiak Prison Museum (24/26 Dzielna Street)

a place where new participants of the March can join the rest of the group

around 19:00 The end of the March in front of Janusz Korczak Oprhanage (6 Jaktorowska Street)

the speech by the Ombudsman for Children

a solo performance by Mikołaj Trzaska

the hanging of the ribbons of remembrance in front of the Orphanage by the participants of the March

 

The route of the March

will run through the following streets: Stawki, Karmelicka, Dzielna, Smocza, Nowolipie, Żelazna, Chłodna, Towarowa, Jaktorowska.

The Partners of the March of Remembrance 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka, Fundacja Beit Warszawa, Fundacja Kidprotect.pl, Fundacja Korczakowska, Fundacja Żyd niemalowany – Muzeum Wieczny Tułacz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Laboratorium WIĘZI — Instytut Analiz Społecznych i Dialogu, Midrasz, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy – Oddział Korczakianum, Muzeum Niepodległości, Słowo Żydowskie, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Otwarta Rzeczpospolita” – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Urząd miasta stołecznego Warszawy, Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

The Honorary Patronage of the March of Remembrance

The President of Warsaw

The Ombudsman for Children

 

Media Patronage

Polskie Radio
Midrasz
Słowo Żydowskie

Jewish Historical Institute